Mød vores Skolebestyrelse

Vi står i dag på skuldrerne af de mange frivillige der gennem årene har knoklet for en friskole i Ugelbølle.

Formand

CHRISTOFFER ARENSBACH

cha@hifiklubben.com

Far til Oliver i 6. kl. og Sofie i 3. kl. Vi flyttede til Ugelbølle i 2016, da vi gerne ville finde et trygt sted med fokus på fællesskab, hvor børnene kunne vokse op og gå i skole.

Jeg arbejder til daglig for HiFi Klubben og er gået ind i forældrebestyrelsen for at hjælpe med at arbejde for mine børns skole. Og fordi jeg ser skolen og parken som et vigtigt samlingssted for hele byen.

Næstformand

JØRGEN BLAABJERG HANSEN

joergen.blaabjerg.hansen@gmail.com
3093 7077

Far til Jens i 4. kl. og Anton i 2. kl. Vi flyttede til Ugelbølle i 2006, da der gik heste hvor skolen i dag ligger. Det er tydeligt for os, hvilken betydning skolen har for alle beboere i området.

Jeg arbejder til daglig som forsikringsmægler og sætter stor pris på samarbejdet i skolebestyrelsen. Jeg ser det som naturligt at støtte op om mine børns aktiviteter, uanset om det er i børnehave, skole eller fritid.

Medlem

LARS OLE THOMASEN

larsole.th@gmail.com
5115 6377

Medlem

ROBERT MIETH JOHANNESSEN

rmj@unifeeder.com
2210 8845

Far til Svend i 5. kl., Knud i 3. kl. og tvillingerne Kirsten og Eskild i børnehave. Vi flyttede til Ugelbølle i 2019 – et aktivt tilvalg af friskolen – fordi vi ønsker det nære og tror på mulighederne i en anderledes skole.

Jeg har en stærk vilje til at ville skolen det bedste og involvere mig i mine fire børns uddannelse. Til daglig arbejder jeg som shippingmand.

Medlem

MICKEY JENSEN

mj@kronjyskindustri.dk

Medlem

PETER TEGLBERG MADSEN

peter.madsen@bio.dk

Far til Magnus i 2. kl. og Alma på 2 år i vuggestue. Vi har boet i Ugelbølle siden 2013, og flyttede hertil, fordi vi har den bedste landsby omgivet af marker, skov og vand.

Jeg er i det daglige biolog, og håber som bestyrelsesmedlem at bidrage til at få naturen endnu mere ind i klasselokalet og klasserne mere ud i naturen, for at skabe læring i og af den virkelige fysiske verden.

Medlem

JACOB SERUP RAMSAY

jacob.ramsay@hotmail.com

Skoleleder

Jacob Kærgård Jensen

jj@ugelboellefriskole.dk
2010 4042

Jacob har været skoleleder på Ugelbølle Friskole siden marts 2022.

I jobbet som skoleleder har Jacob stort fokus på at skabe et trygt og fagligt stærkt læringsmiljø for eleverne, og et godt arbejdsmiljø for skolens medarbejdere.

Jacob brænder for udeliv og natur. Jacob har to børn på skolen.

Lærer, Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Helle Holm Graversen

Helle har været ansat på Ugelbølle Friskole siden august 2020.

Helle arbejder som lærer og læsevejleder. Hun underviser blandt andet i dansk, matematik og Natur/Teknologi (NT).

Helle er meget glad for udeliv og bringer ofte dette i spil i sin undervisning.

vedtægter

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed.

Det er blandt andet principper for undervisningens organisering og for samarbejdet mellem skole og hjem.

Læs vedtægterne her

Forretnings
orden

Ugelbølle Friskole er drevet af en aktiv forældrebestyrelse, som vælges på forældrekredsmødet hvert år. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt, alsidigt, enormt spændende, og alle forældre kan stille op.

Forældrebestyrelsen er skolens øverste myndighed. Det er bl.a. bestyrelsens opgave at ansætte skoleledelsen, og sammen med ledelsen formulere skolens visioner og strategi. Læs flere detaljer i vores forretningsorden i linket herunder.

Læs Forretningsorden her

Referater