SFO

Ugelbølle Friskoles SFO

SFO’en er skolens fristed for vores børn fra og med 0. klasse til og med 3. klasse.

Gennem vores dagligdag lægger vi vægt på demokratiske processer og udvikling af medborgerskabskompetencer. Dette gør vi blandt andet via organiserede lege og generel inddragelse af børnene i beslutningsprocesser.

Vi inddrager børnene i praktiske og organisatoriske opgaver (frugt, oprydning, idéudvikling, ønsker til ture og aktiviteter m.m.) Vi støtter børnene i at indgå i bæredygtige relationer og styrke evnen til at udvikle og bevare forpligtende venskaber med børn og voksne. Vi vægter plads til mangfoldighed, og ser det som en styrke, at vi er forskellige. Vi arbejder med aktiviteter, hvorigennem børnene træner evnen til at indgå i sociale fællesskaber.

Vi lægger vægt på, at børnene i deres hverdag møder et miljø med kreative processer og passende udfordringer. Derigennem skaber vi rum for selvstændig leg og udvikling. Vi vægter, at børnene har mulighed for at bevæge sig i løbet af dagen. Dette via lege/aktiviteter/sport i vores sal samt via udendørs aktiviteter på legepladsen/udeområderne. 

Vi tilbyder et miljø med plads til nærvær, selvstændig leg, spontanitet, fordybelse og glæde – med retten til at være anderledes og oplevelsen af at blive set, hørt og respekteret for den man er!

Målrettede aktiviteter

På Ugelbølle Friskole arbejder vi i SFO og Klub med målrettede aktiviteter, som overordnet har til formål at skabe rum for fordybelse, bevægelse, kreativitet og øget medborgerskabskompetencer hos børnene.

Eksempler på målrettede aktiviteter er: skakskole, rollespil, kreativt værksted, billedskole, kidsvolley, teater, wellness, yoga, bevægelse, dans, sandskulpturer, kæpheste dressur m.m. Læs mere om målrettede aktiviteter her.

Vi hjælper desuden med at rammesætte leg og kreativitet, så børnene får oplevelsen af at blive taget alvorligt ud fra egne værdier, normer og kultur.

Udover strukturerede/målrettede aktiviteter, er der også plads til at slappe af, udforske fritidsdelen på egen hånd, hygge sig og opfinde vidunderlige sjove og nye lege. Vi forsøger altid så vidt muligt at hjælpe børnene med at realisere deres idéer.

Sammenhæng

Sammenhæng er forudsætningen for tryghed og overskuelighed.

Vi mener, det er afgørende, at børnene oplever en hverdag, der giver mening samt er begribelig og mulig at håndtere, så de udvikler handlekompetencer.

Vi ser det som vores opgave at have en tværfaglig tilgang og dermed sikre en rød tråd gennem hele dagen.

Pædagogerne i SFO’en har et udvidet samarbejde med lærerne fra de forskellige årgange.

Dagligt er pædagogerne med i undervisningen, hvor de sikrer en overlevering fra undervisning til SFO. Det tætte samarbejde styrker oplevelsen af, at alle børn på skolen er vores fælles børn. Vi vil, at alle børn bliver set, hørt og respekteret.

Vi tilbyder et miljø med plads til nærvær, selvstændig leg, spontanitet, fordybelse og glæde – med retten til at være anderledes og oplevelsen af at blive set, hørt og respekteret for den man er!

Tøv endelig ikke med at kontakte skolen, hvis du vil høre mere om vores unikke SFO.
Du finder kontaktinfo her.