MiniSFO, 0. klasse, 1. klasse

Indskolings
profil

Indskolingsprofilen på Ugelbølle Friskole

På Ugelbølle Friskole har vi en ambition om at sikre en tryg og god skolestart for vores kommende børn, som vi modtager fra forskellige dagtilbud, samt at få etableret et godt samarbejde med forældrene. 

Vi har særlig fokus på overgangen fra dagtilbud til skole samt tidlig indsats i forhold til sprogstøtte samt pædagogisk/psykologisk indsats. På Ugelbølle Friskole har vi tidlig skolestart, som vi kalder for Mini-SFO. Vores kommende elever i 0. klasse starter i Mini-SFO  den 1. april. Vi har overleveringer fra de dagtilbud, hvorfra vi modtager børn.

I Mini-SFO ønsker vi, at børnene stille og roligt falder til og bliver trygge og glade for deres skole. I starten handler det om at lære hinanden at kende, at få opbygget nogle gode venskaber og lære skolen og omgivelserne at kende. Vi ønsker at danne en begyndende klassekultur med skolelignende aktiviteter, og vi har særligt fokus på sproglig opmærksomhed. 

I 0. klasse tager undervisningen udgangspunkt i og videreudvikler færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har med fra børnehaven. 0. klasse fungerer som et forberedende år, hvor børnene lærer, hvad det vil sige at gå i skole og de får deres første erfaringer med skolelivet. Vi ønsker at skabe struktur og forudsigelighed, da dette er vigtigt og medvirkende til at give børnene den nødvendige tryghed til at lære.

I 1. klasse begynder børnene at få mere fagopdelt undervisning og nye fag bliver introduceret.

Vi ønsker at skabe et trygt og positivt læringsmiljø for børnene. Vi tilrettelægger undervisningen i indskolingen, så der tages faglige og individuelle hensyn. Vi undervisningsdifferentierer på flere måder og der skabes dermed mulighed for ekstra tid til fordybelse.

Via vores pædagogiske læringsstrategier ønsker vi at fremme nysgerrighed, vedholdenhed, refleksion og robusthed.

Leg og klassefællesskab

I indskolingen lægger vi meget vægt på det sociale liv i klassen og på, at eleverne indbyrdes får et godt forhold. Vi arbejder systematisk med materialet  “Fri for mobberi”, der styrker klassefællesskabet. Fri for mobberi bygger på fire kerneværdier: tolerance, respekt, mod og omsorg. Venskaber fylder meget hos børn i indskolingen, og derfor bruger vi meget tid på, hvad det vil sige at være gode venner og klassekammerater, og det er vigtigt for os, at der skabes et godt fællesskab i klassen.

Leg udgør et centralt element i undervisningen i indskolingen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg. Derudover lægger vi også stor vægt på bevægelse samt kreativitet i undervisningen, da vi mener, at dette fremmer læring.

Sammenhæng

På Ugelbølle Friskole er der tæt sammenhæng mellem undervisningen og fritidsdelen. Alle vores børn er aktive brugere af vores SFO og Klub. Lærere og pædagoger har et tæt og unikt samarbejde, som sikrer sammenhæng for det enkelte barn. I indskolingen har vi især fokus på at skabe struktur og forudsigelighed for børnene gennem hele deres dag, og dermed også i overgangen fra undervisningsdelen til fritidsdelen. SFO’en tilbyder forskellige målrettede aktiviteter, hvoraf “Sjov og bevægelse” og “Billedskole” er obligatoriske målrettede aktiviteter for børn i 0. klasse. Derudover byder SFO’en på gode legemuligheder, sjove aktiviteter og plads til at udforske det gode børneliv på egen hånd. 

Læs mere om SFO’en på Ugelbølle Friskole her.