Ugelbølle Friskole
Menu  

Indskolingsprofil


På Ugelbølle Friskole har vi en ambition om at sikre en tryg og god skolestart for vores kommende elever, som vi modtager fra de forskellige dagtilbud. Vi har særligt fokus på overgange fra dagtilbud til skole samt tidlig indsats i forhold til sprogstøtte samt pædagogisk, psykologisk indsats.
 
På Ugelbølle Friskole har vi tidlig skolestart, som vi kalder mini SFO. Det betyder, at vores kommende 0. klasses elever begynder i mini SFO d. 1. april.
 
Når eleverne kommer i 0. klasse er lærerteamet det samme, som følger eleverne i indskolingen. Det er et tiltag , hvor vi har gjort op med den traditionelle system med en børnehaveklasseleder, som kun har børnene i 0. klasse og derefter giver dem videre til et helt nyt lærer- og pædagogteam. Vi gør det på denne måde, fordi vi ønsker sammenhæng og faglig kontinuitet, samtidig med at det skaber tryghed for både børn og voksne og danner grobund for et velfungerende skole-hjem-samarbejde.