Vores Sociale samlingspunkt

Morgen
samling

Morgensamling – fællesskab i højsædet

Morgensamlingerne er om mandagen, onsdagen og fredagen. Mandagens morgensamling er fra 4.- 6.klasse. Onsdagens morgensamling er for 0. – 3.klasse. Fredagens morgensamling er fælles for alle. De klasser der ikke har morgensamling har læsebånd/læringsbånd i egen klasse.

Til morgensamlingen tages aktuelle emner op, der synges sange, der arbejdes med skolens profilområder, fortælles om dyr og fænomener i naturen, og der gives fælles meddelelser.

Med jævne mellemrum er morgensamlingen også ramme for mere specielle arrangementer som eksempelvis en mini-koncert, fortællinger fra den store verden eller en klasse, der præsenterer noget for de andre børn på skolen.

Til morgensamlingerne på Ugelbølle Friskole forstærkes følelsen af fællesskab og af, at vi er én samlet skole.