Vores Sociale samlingspunkt

Morgen
samling

Morgensamling – fællesskab i højsædet

Hver formiddag kl. 9.45-10.00 samles alle børn og de voksne der er mødt ind på dette tidspunkt til morgensamling på den store trappe midt i huset.

Til morgensamlingen tages aktuelle emner op, der synges sange, der fortælles om dyr og fænomener i naturen, og der gives fælles meddelelser.

Med jævne mellemrum er morgensamlingen også ramme for mere specielle arrangementer som eksempelvis en mini-koncert, fortællinger fra den store verden eller en klasse, der præsenterer noget for de andre børn på skolen.

Til morgensamlingerne på Ugelbølle Friskole forstærkes følelsen af fællesskab og af, at vi er én samlet skole.