Ugelbølle Friskole
Menu  
Ugelbølle Friskole - Børn i centrum

På Ugelbølle Friskole på Djursland har vi fokus på fællesskab og faglighed som de primære elementer. Vi tager afsæt i moderne pædagogiske metoder og arbejder helhedsorienteret omkring det enkelte barn. Hos os går læring, høj faglighed og sociale kompetencer hånd i hånd.

Integration mellem skole- og fritidsdel

Ugelbølle Friskole er kendt for en meget stærk integration mellem skole- og fritidsdel, hvor næsten samtlige børn på skolen også er meldt ind i SFO/Klub-delen. Daglige overleveringer er integreret i skoledagen, og der arbejdes med målrettede fritidsaktiviteter, som understøtter undervisningen men samtidig er ægte fritid for børnene. På voksenplan er skolen kendetegnet ved et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne.

DGI-certificeret friskole

Skolen har en DGI-certificering grundet bl.a. et generelt fokus på bevægelse i både skole- og fritidsdel. Måske har du set videoer med børn der danser sammen til opvarmning inden det ugentlige “løbe-bånd”, laver hentediktat i dansk eller spiller hockey på multibanen efter skole. På Ugelbølle Friskole er bevægelse en central del af både social læring og faglig læring. Vi tror på, at læring internaliseres bedst i et samspil mellem fordybelse i stoffet og sanselighed, undersøgelse og kropslige erfaringer.

To-lærer ordning

På Ugelbølle Friskole opererer vi så vidt muligt altid med 2-lærer ordning. Det giver børnene en stor tryghed og sikrer kontinuitet og mere fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Ligeledes giver det unikke muligheder for at lave blandt andet stationsundervisning og holddeling ud fra forskellige kriterier; eksempelvis niveau, interesse, køn etc.

Har du lyst til at høre mere, er vi altid klar til at tage imod gæster og vise skolen og ude-arealerne frem. Ring til skolen på tlf. 25 200 700 eller skriv en mail til info@ugelboellefriskole.dk og aftal nærmere.