Ugelbølle Friskole
Menu  
En moderne friskole

På Ugelbølle Friskole har vi fokus på fællesskab og faglighed som de hele primære elementer. Vi tager afsæt i moderne pædagogiske metoder og arbejder helhedsorienteret omkring det enkelte barn. Hos os går læring, høj faglighed og sociale kompetencer hånd i hånd.

Skolen er kendt for en meget stærk integration mellem skole- og fritidsdel, hvor næsten samtlige børn også er meldt ind i SFO/Klub-delen. Der arbejdes med målrettede fritidsaktiviteter, som understøtter undervisningen men samtidig er ægte fritid for børnene.

Skolen har en DGI-certificering grundet bl.a. vores generelle fokus på bevægelse. Måske har du set videoer med børn der danser sammen til opvarming inden det ugentlige “løbe-bånd”, men for os er bevægelse lige så meget et fokus under selve læringen som før- og efter. 

På Ugelbølle Friskole kører vi så vidt muligt altid med 2-lærer system. Det giver børnene en stor tryghed og sikrer kontinuitet og mere fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Når eleverne begynder i 0. klasse, er lærerteamet i øvrigt så vidt muligt det samme, som følger eleverne videre i indskolingen. 

Har du lyst til at høre mere, er vi altid klar til at tage imod gæster og vise skolen og ude-arealerne frem. Ring til skolen på tlf. 25 200 700 og aftal nærmere.