Vi glæder os til at møde dig!

Er du ny
elev?

Er du og dit barn interesserede i Ugelbølle Friskole?

Vi er altid klar til at tage imod besøg og vil gerne fortælle om vores skole- og fritidstilbud.

Find kontaktinfo her.

Skoleskift til Ugelbølle Friskole

Når forældre henvender sig til Ugelbølle Friskole med et ønske om optagelse af deres barn på skolen, ønsker vi at sikre et match mellem eleven, forældrene og skolen.

Derfor er der en obligatorisk overlevering fra den skole, hvorfra eleven kommer, og Ugelbølle Friskole. Overleveringen har til formål at beskrive elevens faglige og sociale ståsted.

Derudover vil en eventuel ny elev skulle i en tredages skolepraktik i den klasse, hvor eleven evt. vil skulle gå.

Efterfølgende evaluerer vi i tæt samarbejde med klasseteamet og forældrene praktikken. På den baggrund er det muligt at beslutte, om der et et match, og vi som skole vurderer, at vi har et godt skoletilbud til eleven. Hvis det besluttes at optage eleven, aftales der efterfølgende indskrivning samt startdato og en bindende tilmelding udfyldes.

Der er aktuelt ledige pladser på alle klassetrin.

Indmeldelse i Mini-SFO

Ugelbølle Friskole tilbyder Mini-SFO fra 1. april i det kalenderår, hvor barnet skal begynde i 0. klasse.

Vi har fokus på at gøre overgangen fra daginstitution til skole så let og lærerig som muligt, således at barnet bliver klar til den egentlige skolestart. Allerede i Mini-SFO sætter vi høje ambitioner for læring og sociale kompetencer såvel som leg og udfordrende aktiviteter.

Læs mere om Mini-SFO på Ugelbølle Friskole her.

Når du ønsker at skrive dit barn op til Ugelbølle Friskole, skal du udfylde og indsende en indmeldelsesblanket. Tryk på linket herunder for at downloade blanketten.

Download tilmelding her

Retningslinjer for optagelse af børn til skolestart

Prioritering af optagelse på Ugelbølle Friskole

Ugelbølle Friskole blev oprindeligt grundlagt af en gruppe forældre og ildsjæle, som syntes, at det var vigtigt for byen at blive ved med at have en lokalt funderet skole. Bestyrelsen er enig i denne betragtning og ser derfor skolen som et centralt samlingspunkt i et velfungerende lokalsamfund.

Derfor er ønsket også, at Ugelbølle Friskole primært skal være en lokal skole – altså en skole for Ugelbølle og lokalområdet, defineret som Eskerod, Følle, Havhusene og Rodskov. Andre børn og familier, der identificerer sig med skolens værdier og profilområder, er naturligvis meget velkomne. Men skulle der opstå venteliste til de sidste pladser, vægtes det, at man er lokal.

Der kan lige nu maksimalt tilknyttes 40 elever til en årgang i opskrivningsfasen, med udgangspunkt i at der er to lærere fast tilknyttet årgangen. Den endelige klassestørrelse fastsættes dog altid på baggrund af en helhedsvurdering, hvor bl.a. sammensætningen af børn og deres individuelle behov samt skolens ressourcer tages i betragtning. Det gøres for at sikre børnenes trivsel samt den høje kvalitet, vi ønsker i undervisningen. Der tages også højde for antallet af børn, der eventuelt har et særligt behov for fx social støtte. Alt sammen elementer der kan betyde, at klassestørrelsen reduceres til et mindre antal.

I efteråret før forventet skolestart/mini-sfo får man endelig svar på, om man er sikret en plads til den kommende årgang. 

På baggrund af stor søgning til skolen, har bestyrelsen besluttet at vedtage nedenstående prioriteringskriterier for optagelse på skolen. På den måde sikres mulighed for, at forældre der allerede har børn på skolen prioriteres først, samt at Ugelbølle Friskole kan forblive lokalområdets skole.

Prioritering af optag:

De første 30 tilmeldte børn tildeles en plads automatisk efter tidspunktet for opskrivning. Det gælder uanset, hvor man har bopæl, eller om man har søskende på skolen. De resterende pladser tildeles efter nedenstående prioriterede kriterier.

 1. Søskende til børn på skolen tilbydes plads først. Hvis der er flere børn, der har søskende på skolen, end der er pladser, tildeles pladserne efter tidspunktet for opskrivning.
 2. Herefter tilbydes børn, der bor i Ugelbølle og lokalområdet (Eskerod, Følle, Havhusene og Rodskov) plads. Hvis der er flere børn i Ugelbølle og lokalområdet, end der er pladser, tildeles pladserne efter tidspunktet for opskrivning.
 3. Herefter tildeles pladserne åbent for alle efter tidspunktet for opskrivning. 

Herunder finder du proceduren for optagelse på Ugelbølle Friskole:

 • Når du ønsker at skrive dit barn op til Ugelbølle Friskole, skal du udfylde og indsende en indmeldelsesblanket (du finder linket til blanketten længere oppe på siden).
 • Efter modtagelse af den bindende tilmelding indkaldes forældrene til en indskrivningssamtale om barnet og Ugelbølle Friskole. Forældrene kan herefter enten vælge at fastholde tilmeldingen eller trække den tilbage. Hvis tilmeldingen trækkes tilbage, tilbagebetales et eventuelt indmeldelsesgebyr ikke.
 • Ugelbølle Friskole har på samme måde ret til at afvise tilmeldingen, og i så fald refunderes eventuelle indbetalinger til forældrene.
 • Indskrivningssamtaler afholdes i december og januar.
 • Efter indskrivningssamtalerne holder Mini-SFO teamet møde med ledelsen for at sikre fyldestgørende information til Mini-SFO teamet forud for overlevering fra daginstitutionen.
 • Skolen deltager i overleveringen fra daginstitutionen ved behov for særlig opmærksomhed på et barn, og det tilstræbes, at forældrene også deltager i dette møde
 • Efter overleveringerne afholdes et møde med deltagelse fra Mini-SFO teamet, ledelsen og repræsentant fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og evt. sprogspecialist. Formålet med dette møde er at sikre en tidlig indsats i forhold til det enkelte barns særlige behov og udfordringer.
 • I Mini-SFO har vores faste 0. klasselærer timer i Mini-SFO’en, med fokus på at tilrettelægge handlingsplaner for børnene og sikre, at de kan fungere i vores kommende 0. klasse.
 • I slutningen af Mini-SFO samles Mini-SFO teamet, ledelsen og kommende 0. klasseteam, for at give overleveringer fra Mini-SFO til undervisningen og SFO.
 • AKT medarbejder kan bruges som ”rådgiver” i Mini-SFO, hvis der er brug for en ekstern person til at lave pædagogisk observation eller sparring.

Ovenstående kriterier for prioritering af optag revideres årligt af bestyrelsen.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 19.04.2023.

Gebyr

 1. Hvis barnet ikke har eller har haft søskende på skolen, gælder følgende:
 • Et indmeldelsesgebyr på 500 kr. indbetales på konto 7268 1039508 i Djurslands Bank
 • Beløbet modregnes i et husstandsgebyr på 5000 kr., som betales i forbindelse med den endelige optagelse
 1. Hvis barnet har eller har haft søskende på skolen, er der ikke noget indmeldelsesgebyr, eftersom familien allerede tidligere har betalt husstandsgebyret på de 5000 kr.

Indmeldelse i SFO & Klub

På Ugelbølle Friskole går næsten alle børn i SFO (0.-3.klasse) eller Klub (4.-6. klasse). Når vi skriver “næsten alle”, så betyder det rent faktisk næsten alle.

99% af vores skolebørn har lyst til at tilbringe en del af deres fritid i henholdsvis SFO og Klub. I forhold til andre skole- og fritidstilbud er dette antal usædvanligt højt. Vi vurderer, at de fleste vælger både skole- og fritidstilbud, fordi vi på Ugelbølle Friskole sætter høje ambitioner for vores fritidsdel.

Med vores målrettede aktiviteter oplever børnene kvalitet og sammenhæng i hverdagen. Samtidigt formår dygtige og engagerede medarbejdere at inspirere og udfordre dem efter endt skoledag.

Læs mere om Ugelbølle Friskoles unikke fritidstilbud her.

Tøv endelig ikke med at kontakte skolen, hvis du ønsker at indmelde dit barn i SFO eller Klub. Du finder kontaktinfo her.