TILSYNS
ERKLÆRING

Tilsynserklæring

Winnie Hooge har været skolens tilsynsførende siden 2019.
Winnie Hooge er til dagligt viceskoleleder på Elise Smiths Skole i Århus.

Formålet med den årlige tilsynsrapport har sit grundlag i Lov om Friskoler og private grundskoler kap. 3 – §9 a/b/c/d. fra den 7. maj 2009. Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen ”står mål med undervisningen i folkeskolen”.

Læs den samlede tilsynsrapport her (pdf)