Fritidstilbud

Fritidsdelen på Ugelbølle Friskole

Skolens fritidsdel består af Mini-SFO, SFO og Klub.

 • Mini-SFO / Førskoletilbud er lovpligtigt i Syddjurs Kommune. Børnene starter den 1. april hvert år.
 • Mini-SFO er for de børn, der har skolestart i 0. klasse efter sommerferien og er en del af fritidsdelens opgaver.
 • Læs mere om Mini-SFO på Ugelbølle Friskole her.
 • SFO’en er et fritidstilbud, som henvender sig til børn i 0., 1., 2. og 3. klasse. Læs mere og skolens SFO her.
 • Klubben er et fritidstilbud, som henvender sig til børn i 4., 5. og 6. klasse. Læse mere om skolens Klub her.

På Ugelbølle Friskole er stort set alle skolens børn indskrevet i vores velfungerende fritidstilbud.

Vi ønsker at værne om børnenes fritid, og gennem leg, kreativitet og målrettede aktiviteter styrker vi barnets kompetencer til at agere i et moderne og komplekst samfund.

Frihed og fællesskab

Leg står som et supplement til undervisning – fritid overfor undervisningstid og selvbestemmelse overfor voksenbestemmelse.

På Ugelbølle Friskole er der et tæt samarbejde mellem undervisnings- og fritidsdelen. Vi har en bevidsthed om både de formelle og uformelle læreprocesser, og dermed har vores børn mulighed for mangfoldige oplevelser og involvering dagen igennem.

Vores fritidspædagogiske tilgang har sit udgangspunkt i arbejdet med børns trivsel, socialisering, relationer, fællesskaber og dannelse.

Målrettede aktiviteter

På Ugelbølle Friskole tilbyder vi i SFO og Klub en bred vifte af målrettede aktiviteter, hvorigennem vi gerne vil sætte børnene fri af at skulle præstere. Fokus er på relationsdannelse og -styrkelse, involvering, selvbestemmelse, leg, samvær, kreativitet og bevægelse. 

Vores mål med de målrettede aktiviteter er at:

 • Møde børnene på et ligeværdigt grundlag
 • Give plads til børnenes egen formidlingsform
 • Synliggøre skjulte evner hos børn
 • Give børn en ny status i en gruppe
 • Motivere børn gennem en praktisk
 • Give børn mulighed for at blive aktive medskabere uden at skulle præstere
 • Være identitetsskabende
 • Fremme social inklusion
 • Tilbyde et alternativ til den iscenesatte og kommercielle børne- og ungdomskultur

Eksempler på målrettede aktiviteter er: skakskole, rollespil, kreativt værksted, billedskole, kidsvolley, teater, wellness, yoga, bevægelse, dans, sandskulpturer, kæpheste dressur m.m. 

Målrettede aktiviteter tilvælges i august og udbuddet varieres løbende. De enkelte forløb har varierende længde, men varer typisk fra 6-8 uger op til 12-14 uger. Skolen forventer, at børn der er tilmeldt de målrettede aktiviteter, deltager i hele forløbet.

På Ugelbølle Friskole tror vi på, at den stærke sammenhæng mellem undervisningsdelen og fritidsdelen skaber det bedste skoletilbud.

Tøv endelig ikke med at kontakte skolen, hvis du vil høre med om vores unikke fritidstilbud.
Du finder kontaktinfo her.