Mini-SFO / Førskoletilbud

Mini-SFO / Førskoletilbud

På Ugelbølle Friskole tilbyder vi – i lighed med de øvrige skoler i Syddjurs Kommune – Tidlig-SFO fra 1. april; på Ugelbølle Friskole kalde vi det for Mini-SFO.

Tilbuddet følger Syddjurs Kommunes datoer på området. Samtidig er vores ambitioner med Mini-SFO høje: Det er nemlig for os en kærkommen lejlighed til at begynde arbejdet med sociale kompetencer, læring og fællesskab for den kommende 0. klasse. De små skal selvfølgelig ikke i gang med skole og lektier i den forstand – men de skal besøge skolen, gøres trygge i overgangen, forstå “reglerne” når man går i skole og være topmotiverede for at komme i gang med at lære.

Vi har god erfaring med at køre Mini-SFO og glæder og forbereder os sammen med børnene på skolen hvert år til at give de små næsten-skolebørn en rigtig varm velkomst og en god start. Vores mål for Mini-SFO er:

 • At forberede børnene til en god og tryg skolestart
 • At børn og voksne lærer hinanden godt at kende
 • At børnene lærer hinanden at kende og opbygger venskaber
 • At børnene lærer deres kommende 0. klasses lærere at kende
 • At der dannes en begyndende klassekultur med skolelignende rutiner
 • At styrke fællesskaber og træne skoleparathed

Overgangen fra børnehaven

Det er helt naturligt, at overgangen fra børnehave til en SFO kan virke som en stor omvæltning. Mange nye kammerater, færre voksne samt en større forventning om at barnet skal være selvhjulpen på mange områder.

Derfor er trivsel, tryghed, omsorg og nærvær nøgleord for os. Vi har et tæt samarbejde med børnehaverne med henblik på at gøre overgangen så tryg som mulig. I perioden op til at børnene starter, vil vi besøge børnehaverne, og børnehaverne vil besøge vores SFO.

 

Vores forventninger

Vores forventninger til barnet i Mini-SFO er:

 • At barnet efter introduktion og rundvisning ved, hvor SFO-ens usynlige grænser går (udearealer)
 • At barnet selv er klar over, hvad det har med af skiftetøj, mad m.m.
 • At barnet selv er i stand til at klæde sig på
 • At barnet efter toiletbesøg selv kan tørre sig, trække ud og vaske hænder
 • At barnet selv kan vaske hænder før spisning
 • At barnet selv kan bære sin taske og er med til at lægge madkasse samt frugt-mad på rette plads
 • At barnet rydder op efter sig selv! Ved afhentning: hjælp gerne jeres barn med at huske at rydde op efter sig selv
 • At barnet er i stand til at indgå i en gruppesammenhæng samt modtage en kollektiv besked

Vi oplever at vores Mini-SFO skaber de bedste forudsætninger for en god skolestart.