a

Profilen

Lokalt & Globalt udsyn

Lokalt & Globalt Udsyn

På Ugelbølle Friskole er et af vores profilområder Lokalt & Globalt Udsyn. Vi ønsker at åbne verden for eleverne og eleverne for verden. Både den store verden, men også den verden der er lige udenfor matriklen.

Ugelbølle Friskole: en lille skole i en lille by i et lille land i en stor verden

Vores vision er at kvalificere elevernes mundtlige kompetencer i sprogfagene og gøre dem trygge i at begå sig på et fremmedsprog. Mod til at kommunikere på engelsk eller tysk åbner en dør til verden og til andre kulturer. Vi arbejder med sprog og globalt udsyn på mange forskellige måder. Blandt andet ved at have pennevenner fra både ind- og udland, samt at indtænke den mundtlige dimension i alle undervisningstimer.

Det globale udsyn på Ugelbølle Friskole er stærkt forankret i vores internationale samarbejde med Islington Arts and Media School i London. Hvert år kommer en delegation af elever fra Islington på besøg på Ugelbølle Friskole. Under deres besøg er de indlogeret hjemme hos elever fra 6. klasse. Eleverne fra Islington er på besøg i alle klasserne samt deltager i kreative processer med eleverne i 6. klasse. Besøget er en motiverende faktor ind i engelskundervisningen på alle klassetrin. Sproget bliver en direkte adgang til en anden kultur. Senere i samme skoleår tager 6. klasse til London, hvor de blandt andet besøger Islington Arts and Media School samt besøger forskellige seværdigheder. Det internationale samarbejde er på mange måder kontrastfyldt, øjenåbnende og dannende – både for eleverne i 6. klasse og eleverne fra London.

Ta’ med os…

Når vi møder verden

Lokalsamfundet

På Ugelbølle Friskole har vi en vision om, at skolen udgør et naturligt omdrejningspunkt i byen. Derfor deltager skolen naturligvis aktivt i lokalsamfundet. Skolen er blandt andet med på Ugelbølledagen og har et tæt samarbejde med byens Parklaug om at skabe et rekreativt område for både skolens elever og byens beboere.

Det lokale udsyn på Ugelbølle Friskole kommer også til udtryk i samarbejder med lokale virksomheder på Djursland, f.eks. besøg på en lokal bondegård, møder med lokale virksomheder og borgere i byen. Derudover inviterer vi meget gerne forældre eller andre familiemedlemmer til at undervise børnene i områder, som de har et særligt kendskab til.

Det er vigtigt for os at inspirere eleverne til en spirende bevidsthed om deres egen nære verden og lokalsamfund og med afsæt heri bidrage til at kvalificere deres oplevelse af den globale verden.

“Samarbejdet med vores udvekslingsskole, Islington Art & Media School i London, kvalificerer i høj grad engelskundervisningen, da undervisningen bliver meget relevant og brugbar for eleverne”

– Rikke Lilholt og Anne Sofie Fensmark
Lærere på Ugelbølle Friskole

Forbindelsen mellem det lokale og det globale

På Ugelbølle Friskole ønsker vi at orientere os med verdens brændpunkter som en del af undervisningen i flere fag. Som supplement til den faglige undervisning arrangerer vi forskellige løb eller aktiviteter for velgørenhed.

Skolen har i den forbindelse afholdt en støttedag til fordel for børn i Ukraine i foråret 2022. Dette arrangement er et eksempel på, hvordan det lokale og globale udsyn smelter sammen – alle klassetrin bidrog forskelligt til at støtte globalt og oplevede at være en del af noget større og gøre en forskel.

Ved at møde verden med åbne øjne og arme og en nysgerrig indstilling, hjælper vi børnene til at dannes som unge mennesker og forbereder dem på at møde samt begå sig i denne verden.

Læs mere om skolens tre andre profilområder: Kultur & PerformanceNatur & UdelivLeg & Bevægelse.