Praktisk

Information

Vi håber du finder den information du søger.

Du kan anvende indholdsfortegnelsen til at springe til det ønskede afsnit.

Priser

Elevbetaling i skoleåret 2022/2023
Skolepenge – pr. barn pr. måned: 1.750 kr.
Søskenderabat for barn 2: 325 kr.
Søskenderabat for barn 3: 1.750 kr.

SFO og Klub – pr. barn pr. måned: 975 kr.

Der betales 12 rater pr. år.

Husstandsgebyr
Når familiens første barn begynder på Ugelbølle Friskole betales et husstandsgebyr på kr. 5.000. Beløbet dækker alle børn i husstanden, og husstandsgebyret skal således kun betales ved første barn. Beløbet tilbagebetales ikke, når barnet er færdig med at gå i skole, men indgår i udviklingen af skoletilbuddet.

Rabat – søskendemoderation
På Ugelbølle Friskole har vi valgt at indrette elevbetalingen, så familier med to eller flere børn også økonomisk sikres mulighed for at have deres børn på skolen. Der ydes således rabat på skolepengene allerede fra barn nr. 2. Ved 3 eller flere børn på skolen betales der kun skolepenge for de to første. Der gives også nedslag i skolepengene, hvis der er mindre børn i dagpasningstilbud. Der er en del variationsmuligheder, så kontakt os gerne og hør nærmere. Kontaktinfo findes her.

OBS: Børn, som begynder i mini-SFO, kan først opnå søskenderabat med virkning fra august måned. Der er ingen søskendemoderation for betaling til SFO og Klub.

Fripladstilskud

Skema til ansøgning om friplads
Der er mulighed for at søge om fripladstilskud til såvel skole som SFO.
Skema til ansøgning fås på skolen, og skolen er gerne behjælpelig med at udfylde papirerne.

Papirerne skal være skolen i hænde senest den 5. september.

 

Regler for tilskud
Det er Fordelingssekretariatet, som er ansvarlig for fripladstilskud.
På hjemmesiden www.fordelingssekretariatet.dk kan man under pkt. 3.1.1 læse mere om reglerne for fripladstilskud.

Her fremgår det bl.a., at pengene forventes udbetalt i december.
Ugelbølle Friskole opkræver således skolepenge efter gældende takster fra skoleårets begyndelse, hvorefter et eventuelt fripladstilskud tilbagebetales til forældrene, når pengene modtages fra Fordelingssekretariatet.

Det er den såkaldte fordelingsnøgle (se pkt. 3.1.1), som afgør, om man kan få tilskud.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis man har en indtægt, som efter tabellen omregnes til et behov, der angives som 1,0 (=100%) er der IKKE tale om et fuldt fripladstilskud. Der er således typisk tale om ca. 30% af skolebetalingen alt afhængig af det samlede beløb, som Fordelingssekretariatet har til rådighed.

Kontakt endelig skolens kontor, hvis du har yderligere spørgsmål. Kontaktinfo findes her.

Ferie

Feriekalender for skoleåret 2022/23 (de nævnte dage er inkl.)

 • Sommerferie (SFO/Klub lukket uge 29 og 30): 25.06.2022-06.08.2022
 • Første skoledag (kl. 12.00-14.30): 07.08.2022
 • Efterårsferie (SFO/Klub åben på hverdage): 15.10.2022-23.10.2022
 • Juleferie (SFO/Klub åben 22.12. samt 02.-03.01.): 22.12.2022-03.01.2023
 • Vinterferie (SFO/Klub åben på hverdage): 11.02.2023-19.02.2023
 • Påskeferie (SFO/Klub åben 03.-05.04.): 01.04.2023-10.04.2023
 • Store Bededag (SFO/Klub lukket 05.05.): 07.05.2023
 • Kr. Himmelfart (SFO/Klub lukket 18.05.): 21.05.2023
 • Pinseferie (SFO/Klub lukket 27.05.): 29.05.2023
 • Grundlovsdag: 05.06.2023
 • Sommerferie (SFO/Klub lukket uge 29 og 30): 24.06.2023-12.08.2023
 • Første skoledag (kl. 12.00-14.30): 13.08.2023

Ren Skole

Forældrerengøring
På Ugelbølle Friskole har vi forældrerengøring hver weekend. Der bliver lavet en plan for hele skoleåret, og hvert forældrepar har to tjanser á 2-3 timer på et år. Det betyder samtidig, at man ikke har mere end to gange, selv om man har flere børn på skolen. Dele af skolen gøres hver dag rent af professionelt rengøringspersonale, således at forældrerengøringen alene vedrører udvalgte områder.

Elevrengøring
I hverdagen har eleverne selv ansvar for den daglige rengøring og oprydning i klasserne. Som en sidegevinst bliver eleverne derved også bedre til at passe på skolen.

Hvorfor?
Forældrerengøring er indført, fordi vi meget hellere vil bruge pengene på bedre normeringer og spændende aktiviteter for børnene i skolen. Samtidig styrker det sammenholdet i forældregruppen, og de fleste forældre vil formodentligt kunne nikke genkendende til, at lørdagsrengøringen er en meget overkommelig opgave.

Sygdom og fravær

Sygdom
I tilfælde af sygdom eller fravær giver forældrene besked til barnets kontaktlærer via forældreintra.

Ferie
Hvis der er tale om en ferieforespørgsel på mere end en enkelt dags fravær ud over de faste ferieperioder, rettes henvendelse til skolelederen. På Ugelbølle Friskole opfordrer vi til, at ferie generelt afholdes inden for de faste ferier.

Ringetider

 • 1.lektion: 8.00-8.20 (læsebånd)
 • 2.lektion: 8.20-9.05
 • 3.lektion: 9.10-10.00 (inkl. morgensamling)
 • 4.lektion: 10.30-11.15
 • 5.lektion: 11.15-12.00 (inkl. madpakker)
 • 6.lektion: 12.30-13.15
 • 7.lektion: 13.15-14.00
 • 8.lektion: 14.00-14.45

Morgensamling er fælles for alle elever og afholdes på den store trappe midt i skolen. I morgensamlingen tages aktuelle emner op, der synges sange, gives meddelelser osv. Med jævne mellemrum er morgensamlingen også ramme for lidt mere specielle arrangementer som eksempelvis en mini-koncert eller en klasse, der præsenterer noget for de andre børn på skolen.

SFO og Klub åbner kl. 6.30 og lukker kl. 17.00 (fredag dog kl. 16.00).

Skolemælk

Der kan bestilles skolemælk via www.skolemaelk.dk

Det er 6. klasse, der dagligt står for sortering og pakning af mælk til alle klasser.

Sikker skolevej

Vejen til skole
Vi har mange børn på Ugelbølle Friskole, og det er vi naturligvis glade for!
Samtidig giver det nogle praktiske udfordringer – bl.a. i form af transport til og fra skole lige omkring kl. 8.00, hvor det kan virke en anelse kaotisk foran skolen. Vi vil derfor minde om følgende:

Cykle eller gå
Vi opfordrer til, at I overvejer, om jeres barn selv kan gå eller cykle i skole, så vi kan reducere antallet af biler. Og så er det godt at begynde dagen med frisk luft og motion.

Bil og P-plads
Hvis man afleverer i bil og gerne vil følge med sit barn ind, skal man parkere inde på P-pladsen eller i rabatten ude ved vejen. IKKE i indkørslen.

Generelt
Tal med jeres barn om den sikre skolevej, så vi kan undgå ulykker.

Buskort

Offentlig transport
Der er gode muligheder for at komme til Ugelbølle Friskole, også selv om I bor lidt væk. Hvis et barn har brug for buskort, bedes forældrene selv rette henvendelse til www.midttrafik.dk

Vi er gerne behjælpelige med at finde bustransport, og der kan eksempelvis relativt enkelt arrangeres skolebus fra Hornslet eller lignende omegn.

Udmeldelse

Retningslinier for udmeldelse af et barn, der er elev på Ugelbølle Friskole:

 • Forældre kan udmelde deres barn med 4 ugers varsel til den 1. i en måned.
 • Skolen refunderer ikke et eventuelt husstandsgebyr.
 • Ugelbølle Friskole kan ligeledes vælge at udmelde et barn, hvis det er skolens opfattelse, at Ugelbølle Friskole ikke er det rigtige tilbud til barnet og dets forældre.
 • Hvis Ugelbølle Friskole udmelder barnet inden for de første 6 måneder af barnets skoleophold, tilbagebetaler skolen et eventuelt husstandsgebyr.