Praktisk

Information

Vi håber du finder den information du søger.

Du kan anvende indholdsfortegnelsen til at springe til det ønskede afsnit.

Priser

Elevbetaling i skoleåret 2023/2024 

Skolepenge – pr. barn pr. måned: 1.750 kr.

Søskendepris for barn 2: 1425 kr.

Søskendepris for barn 3: 1.250kr.

SFO og Klub – pr. barn pr. måned: 1025 kr. Der betales 12 rater pr. år.

Husstandsgebyr

Når familiens første barn begynder på Ugelbølle Friskole betales et husstandsgebyr på kr. 5.000. Beløbet dækker alle børn i husstanden, og husstandsgebyret skal således kun betales ved første barn. Beløbet tilbagebetales ikke, når barnet er færdig med at gå i skole, men indgår i udviklingen af skoletilbuddet.

Søskende-rabat

På Ugelbølle Friskole har vi valgt at indrette elevbetalingen, så familier med to eller flere børn også økonomisk sikres mulighed for at have deres børn på skolen. Der ydes således trinvis rabat på skolepengene allerede fra barn nr. 2. 

OBS:

Børn, som begynder i mini-SFO, kan først opnå søskenderabat med virkning fra august måned. Der er ingen søskendemoderation for betaling til SFO og Klub.

Fripladstilskud

Skema til ansøgning om friplads
Der er mulighed for at søge om fripladstilskud til såvel skole som SFO.
Skema til ansøgning fås på skolen, og skolen er gerne behjælpelig med at udfylde papirerne.

Papirerne skal være skolen i hænde senest den 5. september.

 

Regler for tilskud
Det er Fordelingssekretariatet, som er ansvarlig for fripladstilskud.
På hjemmesiden www.fordelingssekretariatet.dk kan man under pkt. 3.1.1 læse mere om reglerne for fripladstilskud.

Her fremgår det bl.a., at pengene forventes udbetalt i december.
Ugelbølle Friskole opkræver således skolepenge efter gældende takster fra skoleårets begyndelse, hvorefter et eventuelt fripladstilskud tilbagebetales til forældrene, når pengene modtages fra Fordelingssekretariatet.

Det er den såkaldte fordelingsnøgle (se pkt. 3.1.1), som afgør, om man kan få tilskud.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis man har en indtægt, som efter tabellen omregnes til et behov, der angives som 1,0 (=100%) er der IKKE tale om et fuldt fripladstilskud. Der er således typisk tale om ca. 30% af skolebetalingen alt afhængig af det samlede beløb, som Fordelingssekretariatet har til rådighed.

Kontakt endelig skolens kontor, hvis du har yderligere spørgsmål. Kontaktinfo findes her.

Ferie

Feriekalender skoleåret 2023/2024

 • Sommerferie 2023 – Lørdag den 24. juni til lørdag den 12. august 2023
 • Søndag den 13. august fejrer vi første skoledag
 • Efterårsferie – Lørdag den 14. oktober til søndag den 22. oktober 2023
 • Juleferie – Torsdag den 21. december 2023 tom. tirsdag den 2. januar 2024
 • Vinterferie – Lørdag den 10. februar til søndag den 18. februar (Fritidsdelen har åbent)
 • Påskeferie – Lørdag den 23. marts tom. mandag den 1. april 
 • St. Bededag – fredag den 26. april (Fritidsdelen har åben)
 • Kr. Himmelfartsdag – Torsdag den 9. maj til søndag den 12. ma
 • Fridag – fredag den 10. maj
 • Pinseferie – Lørdag den 18. maj til mandag den 20. maj
 • Grundlovsdag – Onsdag den 5. juni 2024
 • Sommerferie – Lørdag den 29. juni til 11. august 
 • Første skoledag søndag den 11/8 – 2024
 • Fritidsdelen har åben i uge 31
 • Fritidsdelen har åben i uge 42 (efterårsferie)
 • Fritidsdelen har åben den 21. 22. december 2023
 • Fritidsdelen har åben mandag den 2. januar 2024
 • Fritidsdelen har åben uge 7 (vinterferie) 2024
 • Fritidsdelen har åben den 25. 26. og 27. marts 2024

Årshjul

Herunder finder du en oversigt over aktiviteter for skoleåret 2023-2024. Der tages forbehold for ændringer. Oversigten vil blive tilpasset i løbet af skoleåret.

Skoleåret 2023-2024 på Ugelbølle Friskole

Uge

 

Dato

 

Første skoledag

32

13/8

Sommerfest for klubben

34

25/8

Dyrskue og loppemarked

35

1/9

Aflevering af årsplaner

35

15/9

SFO ud i det blå

Natur & Udeliv

36

15/9

Klubovernatning i Naturfritter (5. klasse)

Natur & Udeliv

38

21/9 – 22/9

FAGDAG – Løb for Børne Hjernecancer Fonden

38

18/9

Alle børn cykler (1.-6. klasse)

Leg & Bevægelse

40-41

 

FAGDAG

40

3/10

Bevægelsesuge (0.-5. klasse)

Leg & Bevægelse

41

9-13/10

Innovation og Teknologi (6. klasse)

41

 

Besøg fra London (6. klasse)

Lokalt & Globalt Udsyn

44

30/10-5/11

Halloween fest for Klubben

44

3/11

FAGDAG

45

8/11

Gamer Dag i Klubbens drenge

45

12/11

     

Julemarked

47

30/11

FAGDAG

48

30/11

Juleshopping i Aarhus (4.-5. klasse)

49

 

Juleshopping i Aarhus (6. klasse)

49

 

Indskrivningssamtaler

49

6/12-8/12

Lucia-optog (3. klasse)

Kultur & Performance

50

13/12

Juledag (SFO)

50

14/12

Julebal for Klubben

50

14/12

Sidste skoledag – Juleafslutning med kirkebesøg

51

20/12

FAGDAG

2

12/1

FAGDAG

4

29/1

Nytårskoncert/Fernisering/kultur

Kultur & Performance

5

1/2

MGP-fest for SFO og Klub

Kultur & Performance

6

8/2

Fastelavn / alm. skoledag

6

9/2

Forældremøde i Mini-SFO

8

20/2

Overnatning for klubbens piger

8

23/2

FAGDAG

9

27/2

Miniklub-overnatning (3. klasse)

11

15/3

FAGDAG

12

20/3

MINI-SFO starter

14

2/4

Rock i RUSK (4.-6. klasse)

Kultur & Performance

14

6/4

FAGDAG

16

18/4

London-tur (6. klasse) 

Lokalt & Globalt Udsyn

17

 

Vildmarkstur til Sverige

Natur & Udeliv

20

17/5-19/5

FAGDAG – “Bliv Naturligvis”

Natur & Udeliv

21

23/5

Festival-dage

24

11/6-13/6

Ugelbølle Festival

Alle profil-områder

24

14/6

Klubaften hos Rune (6. klasse)

23

6/6

Afslutningsfest (6. klasse)

24

20/6

Sidste undervisningsdag

25

28/6

 

Ren Skole

Forældrerengøring
På Ugelbølle Friskole har vi forældrerengøring hver weekend. Der bliver lavet en plan for hele skoleåret, og hvert forældrepar har to tjanser á 2-3 timer på et år. Det betyder samtidig, at man ikke har mere end to gange, selv om man har flere børn på skolen. Dele af skolen gøres hver dag rent af professionelt rengøringspersonale, således at forældrerengøringen alene vedrører udvalgte områder.

Elevrengøring
I hverdagen har eleverne selv ansvar for den daglige rengøring og oprydning i klasserne. Som en sidegevinst bliver eleverne derved også bedre til at passe på skolen.

Hvorfor?
Forældrerengøring er indført, fordi vi meget hellere vil bruge pengene på bedre normeringer og spændende aktiviteter for børnene i skolen. Samtidig styrker det sammenholdet i forældregruppen, og de fleste forældre vil formodentligt kunne nikke genkendende til, at lørdagsrengøringen er en meget overkommelig opgave.

Sygdom og fravær

Sygdom
I tilfælde af sygdom eller fravær giver forældrene besked til barnets kontaktlærer via forældreintra.

Ferie
Hvis der er tale om en ferieforespørgsel på mere end en enkelt dags fravær ud over de faste ferieperioder, rettes henvendelse til skolelederen. På Ugelbølle Friskole opfordrer vi til, at ferie generelt afholdes inden for de faste ferier.

Ringetider

 

8.00-8.40 Lektion 1
8.40-9.20 Lektion 2
9.20-9.40 Lille mad
9.40-10.00 Morgensamling/læsebånd/læringsbånd
10.00-10.30 Frikvarter
10.30-11.10 Lektion 3
11.10-11.50 Lektion 4
11.50-12.10 Spisning
12.10-12.40 Frikvarter
12.40-13.20 Lektion 5
13.20-14.00 Lektion 6
14.00-14.05 Pause
14.05-14.45 Lektion 7

Morgensamlingerne er om mandagen, onsdagen og fredagen. Mandagens morgensamling er fra 4.- 6.klasse. Onsdagens morgensamling er for 0. – 3.klasse. Fredagens morgensamling er fælles for alle. De klasser der ikke har morgensamling har læsebånd/læringsbånd i egen klasse.

Skolemælk

Der kan bestilles skolemælk via www.skolemaelk.dk

Det er 6. klasse, der dagligt står for sortering og pakning af mælk til alle klasser.

Sikker skolevej

Vejen til skole
Vi har mange børn på Ugelbølle Friskole, og det er vi naturligvis glade for!
Samtidig giver det nogle praktiske udfordringer – bl.a. i form af transport til og fra skole lige omkring kl. 8.00, hvor det kan virke en anelse kaotisk foran skolen. Vi vil derfor minde om følgende:

Cykle eller gå
Vi opfordrer til, at I overvejer, om jeres barn selv kan gå eller cykle i skole, så vi kan reducere antallet af biler. Og så er det godt at begynde dagen med frisk luft og motion.

Bil og P-plads
Hvis man afleverer i bil og gerne vil følge med sit barn ind, skal man parkere inde på P-pladsen eller i rabatten ude ved vejen. IKKE i indkørslen.

Generelt
Tal med jeres barn om den sikre skolevej, så vi kan undgå ulykker.

Buskort

Offentlig transport
Der er gode muligheder for at komme til Ugelbølle Friskole, også selv om I bor lidt væk. Hvis et barn har brug for buskort, bedes forældrene selv rette henvendelse til www.midttrafik.dk

Vi er gerne behjælpelige med at finde bustransport, og der kan eksempelvis relativt enkelt arrangeres skolebus fra Hornslet eller lignende omegn.

Udmeldelse

Retningslinier for udmeldelse af et barn, der er elev på Ugelbølle Friskole:

 • Forældre kan udmelde deres barn med 4 ugers varsel til den 1. i en måned.
 • Skolen refunderer ikke et eventuelt husstandsgebyr.
 • Ugelbølle Friskole kan ligeledes vælge at udmelde et barn, hvis det er skolens opfattelse, at Ugelbølle Friskole ikke er det rigtige tilbud til barnet og dets forældre.
 • Hvis Ugelbølle Friskole udmelder barnet inden for de første 6 måneder af barnets skoleophold, tilbagebetaler skolen et eventuelt husstandsgebyr.