Profilen

kultur & Performance

Kultur & Performance

På Ugelbølle Friskole tror vi på, at vores kreativitet skal trænes og vedligeholdes via profilen Kultur & Performance. Derfor støtter vi eleverne i at tro på, at de og deres kammerater er og kan noget særligt.

Vi har kompetente voksne til at understøtte elevernes kreative processer i undervisningen samt i SFO og Klub.

Vi skaber rammer for kreativiteten og træner eleverne i at tage “JA-hatten” på og finde mod til at tænke og handle anderledes, end de plejer.

Vi leger med forskellige udtryksformer og støtter den naturlige kreativitet på alle klassetrin.

Find modet og lysten til at optræde

Slip kreativiteten løs

Oplevelser

Gennem musik, teater, performance, tema-uger, kulturelle arrangementer og forskellige events giver vi eleverne nogle særlige oplevelser i løbet af deres skoletid på Ugelbølle Friskole.

Vi bestræber os på at opleve det professionelle kulturliv fra hele Danmark, men også lokalt fra Djursland. Vi samarbejder med “Levende Musik i skolen” samt KulturHotellet i Rønde, som både har teater og koncerter.

Desuden har vi i mange år haft en udveksling med Islington Arts & Media School i England, som også sætter kreativitet, dans og performance i højsædet. Disse møder er som oftest meget inspirerende for elevernes kreative udfoldelse.

“Børnene udvikler evnen til at arbejde kreativt gennem trygge fællesskaber, hvor de dyrker modet til selv at stå frem.”

– Mikkel Nordin Frost og Line Møller Andersen
Lærere på Ugelbølle Friskole

Performer

På Ugelbølle Friskole hylder vi ikke kun den “dygtigste” performer – vi anerkender i den grad også modet og lysten til at optræde og finde på.

Vi mener, at alle har evner og potentialer – ikke nødvendigvis til sang og dans – men vi tror på, at alle er unikke og skal have plads til at tro på sig selv og udfolde sig i trygge rammer. På den måde får vi mulighed for at udleve lige præcis vores særlige evner og potentialer.

Vi mødes dagligt til morgensamling. Ofte synger vi fællessang, og klasserne har også mulighed for at optræde for og med hinanden, eller eleverne kan vise noget de arbejder med. På Ugelbølle Friskole er vi alle et eminent publikum.

Kreative medskabere

Vi er stolte af de helt særlige oplevelser, vi giver vores elever, når de laver deres eget teaterstykke, egen sang, eget maleri, egen rap eller skulptur.

Vi understøtter kreativiteten, så eleverne lykkes som klasse eller gruppe med kreative processer.

 Vi tror på, at kreative processer og aktiviteter giver mulighed for at:

 • Give plads til elevernes egen formidlingsform
 • Synliggøre skjulte evner hos den enkelte
 • Give elever en anden status i en gruppe
 • Motivere elever gennem en praktisk tilgang
 • Gøre elever til aktive medskabere
 • Være identitetsskabende
 • Fremme social inklusion
 • Afprøve flere sider af sig selv
 • Tilbyde et alternativ til den iscenesatte og kommercielle børne- og ungdomskultur
 • De voksne møder børnene på et ligeværdigt grundlag

Læring og kreativitet går hånd i hånd

Vi lever i et komplekst samfund, hvor vi mener, at kreativitet er med til at gøre vores børn mestringsparate, medskabende og handlende.

Dette sker på Ugelbølle Friskole i:

 • Klubband
 • Bøllekor
 • Musik og koncerter
 • Sangskriver-værksted
 • Forumteater
 • Teater i undervisningen
 • Elevernes egne tekster og udtryk
 • “Impro” på skoleskemaet
 • “Devising” som pædagogisk metode
 • Hatteteater

Læs mere om skolens tre andre profilområder: Lokalt & Globalt UdsynNatur & UdelivLeg & Bevægelse.