Hvem er vi?

Om Skolen

Mød personalet på Ugelbølle Friskole her Mød skolebestyrelsen på Ugelbølle Friskole her

Ugelbølle Friskole

Ugelbølle Friskole sætter børnene i centrum.

Vi stræber efter at have en skole, der er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, et stærk fællesskab samt trygge og inspirerende undervisningsmiljøer.

Derudover tilstræber vi en tæt integration af vores skole- og fritidstilbud, så børn og forældre oplever en sammenhængende dagligdag på Ugelbølle Friskole.

Det tror vi på

Ugelbølle Friskole vil skabe en god ramme for, at børnene kan udforske deres kreativitet, udvikle og fordybe sig i forskellige fag og emner samt opleve virkelyst, så de opnår erkendelse af og tillid til egne evner og muligheder.

Målet er at give børnene kompetence til at tage stilling til samt handle i deres eget liv og i samfundet.

Det er vigtigt at give børnene et kendskab til og en forståelse for den store verden, de indgår i. Både lokalt, nationalt og internationalt. Vi ønsker derfor en skole, der fungerer som en tryg base med et stort vindue ud mod verden.

I beskrivelserne af skolens profilområder kan du læse mere om, hvad skolen lægger særligt vægt på: Lokalt & Globalt UdsynKultur & PerformanceNatur & UdelivLeg & Bevægelse.

To-lærer ordning

Undervisningen på Ugelbølle Friskole tilrettelægges ud fra fleksible holddannelser.

Vi arbejder med årgange snarere end klasser, og vi stræber altid efter at have mindst to undervisere i timerne, hvilket giver et dynamisk læringsmiljø.

Denne struktur skaber en dagligdag præget af kontinuitet og gode muligheder for at tilpasse formidlingen af det faglige indhold til børnenes forskellige behov.

Stærk integration af fritidsdelen

På Ugelbølle Friskole sætter vi en ære i at have en stærkt integreret fritidsdel, og dette bidrager også til en oplevelse af kontinuitet og sammenhæng for både børn og voksne.

Her arbejdes med målrettede aktiviteter, som skaber en aktiv, sjov og afslappet fritid for børnene, og samtidig øger læringen.

Stort set alle børn på Ugelbølle Friskole er tilmeldt SFO eller Klub.

Læs mere om skolens fritidstilbud her.

Skolen som samlingspunkt i lokalsamfundet

Skolen er et centralt samlingspunkt i et velfungerende lokalsamfund.

Ugelbølle Friskole er i sin tid dannet af en gruppe forældre og ildsjæle, som syntes det var vigtigt for byen at blive ved med at have en skole.

Skolen bærer den dag i dag stadig præg af en stærkt engageret forældrekreds, som i den grad er medvirkende til at gøre skolen til det den er.