Ugelbølle Friskole
Menu  

Overbygning?


Er du bekymret over, at Ugelbølle Friskole udelukkende har 0.-6. klassetrin?

Som nye forældre på Ugelbølle Friskole bekymrer enkelte sig om den manglende overbygning på skolen. Men det er der absolut ingen grund til! Når eleverne når 6. klasse, er det helt naturligt for dem at komme videre. Mange vælge de lokale skoler i Rønde, hvor der bl.a. både er folkeskole og privatskole med overbygning, samt gymnasium. Der er kort vej fra Ugelbølle på cykel ind til Rønde, og gode busforbindelser. Og faktisk er det noget 6. klasserne glæder sig til, når de kommer så langt, og noget der er med til at modne dem yderligere.

Kan Ugelbølle-børn klare det faglige niveau?

Som forældre vil man gerne sikre, at ens barn får det rette faglige niveau – specielt hvis man skal ind på en ny skole efter 6. klasse.

Et højt fagligt skoletilbud har derfor stor prioritet på skolen, og vi ligger mindst på niveau med Undervisningsministeriets vejledende timetal. Vi underviser i de traditionelle skolefag, men vi praktiserer også at kombinere fagene i emnedage, fagdage og U-fag for at skabe tid og mulighed for faglig fordybelse.

På Ugelbølle Friskole underviser vi desuden i engelsk fra 0. klasse!
Det gør vi, fordi vi tror på, at børnenes motivation og parathed til at lære engelsk sagtens kan kombineres med læseindlæringen i dansk i indskolingen. 

Baseret på alle de år hvor skolen har eksisteret, så ved vi at vores børn matcher de øvrige skolers niveau når børnene skal den vej senere.  

Hvis du vil vide mere om undervisning, samarbejdet med skolerne i Rønde eller f.eks. timefordeling på de forskellige alderstrin, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte skolen.