Ugelbølle Friskole
Menu  

Bestyrelse


Ugelbølle Friskole har en meget aktiv Støtteforening, hvis formål er at støtte skolen både praktisk og økonomisk. På generalforsamling den 26. august 2021 blev følgende valgt til bestyrelsen i Støtteforeningen for Ugelbølle Friskole:

Formand, Hjemmeside & sociale medier, Marie Hvas Ellerbæk
mariehvas@gmail.com
(Anna i 2. kl. og Emil i 0. kl.)

Næstformand, Sofie Milling Holk Poulsen
sofie.h.poulsen@gmail.com
(Max i 4 kl., Axel i 1. kl. og Carl i 0. kl.)

Kasserer, Tania Bøgh Skovholm
taniaboegh@hotmail.com
(Freia i 4. kl. og Molli i 2. kl.)

Ansvarlig for OK kort, Mette Lundsgaard Sørensen
mettesoerensen88@hotmail.com
(Julius i 0. kl.)

Mette Mørch-Hansen
mette-moerch@hotmail.com
(Viktor i 4. kl.)