Meny i Rønde har også valgt at tegne et firmasponsorat i Støtteforeningen. Også her takker vi for støtten.