Ugelbølle Friskole
Menu  

Mini-SFO / Førskoletilbud


På Ugelbølle Friskole tilbyder vi – i lighed med de øvrige skoler i Syddjurs Kommune – mini-SFO fra 1. april. Tilbuddet følger Syddjurs Kommunes datoer på området. Samtidig er vores ambitioner med Mini-SFO høje: Det er nemlig for os en kærkommen lejlighed til at begynde arbejdet med sociale kompetencer, læring og fællesskab for den kommende 0. klasse.
De små skal selvfølgelig ikke i gang med skole og lektier i den forstand – men de skal besøge skolen, gøres trygge i overgangen, forstå “reglerne” når man går i skole og være topmotiverede for at komme i gang med at lære. 

Vi har RIGTIG god erfaring med at køre mini-SFO, og glæder- og forbereder os sammen med børnene på skolen hvert år til at give de små næsten-skolebørn en rigtig varm velkomst og en god start.