Ugelbølle Friskole
Menu  

Målrettede aktiviteter


På Ugelbølle Friskole arbejder vi i SFO og klub med målrettede aktiviteter, som overordnet har til formål at skabe rum for fordybelse, bevægelse, kreativitet og øget medborgerskabskompetencer hos børnene.

Vore ambition med målrettede aktiviteter er at:

  • Møde børnene på et ligeværdigt grundlag
  • Give plads til børnenes egen formidlingsform
  • Synliggøre skjulte evner hos børn
  • Give børn ny status i en gruppe
  • Motive børnene og give dem muligheden for at blive aktive medskabere
  • Være identitetsskabende og fremme social inklusion
  • Tilbyde et alternativ til den iscenesatte og kommercielle børne- og ungdomskultur

Eksempler på målrettede aktiviteter er: skakskole, rollespil, kreativt værksted, billedskole, kids volley, teater mv.

Målrettede aktiviteter tilvælges to gange om året (med start i september og januar), og udbuddet varieres løbende. De enkelte forløb har varierende længde, men varer typisk fra 6-8 uger og til 12-14 uger. Skolen forventer, at børn der er tilmeldt de målrettede aktiviteter, deltager i hele forløbet.