Ugelbølle Friskole
Menu  

Værdier/indsatsområder

Det tror vi på

Ugelbølle Friskole sætter børnene i centrum. Vores skole skal kendetegnes ved et højt fagligt niveau, et meget stærkt fællesskab samt trygge og inspirerende læringsmiljøer.

Undervisningen på Ugelbølle Friskole tilrettelægges ud fra fleksible holddannelser. Vi arbejder med årgange snarere end klasser, og stræber altid efter at have mindst to undervisere. Det skaber en dagligdag der bærer præg af stor kontinuitet, og en skole og undervisning, der kan tilpasses børnenes individuelle behov. To-lærer systemet åbner for dynamiske læringsmiljøer, og når man samtidig tilstræber at børnene beholder deres lærer-team op i indskolingen, giver det en solid ramme for læring.

Vores skole skal skabe rammer for kreativitet, oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne får mulighed for at udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder. Målet er at give eleverne kompetence til at tage stilling til- og handle i deres eget liv og samfund.

Noget af dette udlever vi ved hjælp af en stærkt integreret fritidsdel. Her arbejdes der med målrettede aktiviteter, som skabe både en sjov og afslappet fritid for børnene,  og samtidig øger læringen. Næsten alle elever på Ugelbølle Friskole er tilknyttet klub- eller SFO.

Det er også vigtigt at give eleverne et kendskab til- og en forståelse for den store verden, de indgår i. Både lokalt, nationalt og internationalt. Vi ønsker en tryg skole med et klart vindue ud mod verden. 

Skolen har en endeligt en stærkt engageret forældrekreds og er et centralt samlingspunkt i et velfungerende lokalsamfund.