Ugelbølle Friskole
Menu  

Forretningsorden


Ugelbølle Friskole er drevet af en aktiv forældrebestyrelse, som vælges på forældrekredsmødet hvert år. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt, enormt spændende, og alle forældre kan stille op.

Forældrebestyrelsen er skolens øverste myndighed. Det er bl.a. bestyrelsens opgave at ansætte skoleledelsen, og sammen med ledelsen formulere skolens visioner og strategi.  Læs flere detaljer i vores forretningsorden i linket herunder.

Forretningsorden