Ugelbølle Friskole
Menu  

DGI profilskole

Aktivitet og læring

Ugelbølle Friskole har valgt at blive certificeret som DGI Profilskole. Det gør vi, fordi vi tror på, at bevægelse, fysisk aktivitet og læring hænger tæt sammen. Som DGI Profilskole ønsker vi at gøre idræt, leg og bevægelse til en naturlig del af børns hverdag.

Som DGI Profilskole vil vi sætte glæden ved at bevæge sig i centrum. Vi ønsker, at de positive oplevelser skal motivere vores elever til også at være mere aktive i fritiden og at medvirke til at bygge et fundament for livslang fysisk aktivitet.

Det er vigtigt at understrege, at Ugelbølle Friskole ikke som sådan er en decideret “idrætsfokuseret” skole, sådan helt primært. Men det er vores ambition, at Ugelbølle Friskole vil gøre en forskel for skoleelevers sundhed generelt og i forhold til deres kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling.

Det gør vi bl.a. ved at have fast “løb” på skoleskemaet hver uge som “opvarmning” til undervisnignen (vi kalder det løbebånd), og ved generelt at tænke bevægelse og motorik ind i vores undervisning- og fritidstilbud.

 

I Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning er det beskrevet således:

”Fysisk aktivitet fremmer læring:

– Fysisk aktivitet integreret i undervisningen – ud over idrætsundervisning – fremmer læring.

– Læring fremmes bedst, hvis fysisk aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser.

– Fysisk aktivitet forbedrer kognition i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed.”

Ugelbølle Friskole blev officielt DGI Profilskole i oktober 2015.