Ugelbølle Friskole
Menu  

Årshjul


Årshjulet er en skematisk oversigt over hele skolens aktiviteter i løbet af et år, dvs. både aktiviteter i undervisning og fritidsdelen. Her beskrives aktiviteten, dato og tidspunkt på dagen, hvem der deltager (børn/voksne), hvem der planlægger og hvem der er tovholder.

Årshjulet laves i samarbejde med alle medarbejdere på et pædagogisk rådsmøde.

For undervisningens vedkommende er årshjulet opdelt i skemaperioder (med det faste klasseskema) og temaperioder (hvor klasseskemaet brydes op)

Skemaperioderne udgør ca. 34 uger om året og temaperioder ca. 6 uger om året. 6. kl. har lidt flere temaperioder pga. teateruger og Londontur. Vi har også enkelte temadage, fx julegaveværkstedsdage, motionsdag, fastelavn, øvning til nytårskoncert. Skemaperioderne er med til at tilgodese elevernes behov for struktur og kontinuitet i faglige forløb.
Temaperioderne er i højere grad perioder, hvor der arbejdes på tværs af klasser og fag og de tilgodeser vores ambition om at eleverne skal have mulighed for at tilegne sig en udvidet faglighed.

 

SKAL INDSÆTTES – aktuelt direkte klip fra LUP´en