Ugelbølle Friskole
Menu  

Indmeldelse i skolen


Indmeldelse

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til Ugelbølle Friskole, skal du udfylde og indsende en indmeldelsesblanket.

Hvis dit barn er elev på en anden skole og ønsker optagelse på Ugelbølle Friskole, eller hvis der er mindre end et år til den forventede skolestart, skal du ikke udfylde indmeldelsesblanketten, men derimod kontakte skolen med henblik på udfyldelse af den bindende tilmelding.

Gebyr

1. Hvis barnet ikke har, eller har haft søskende på skolen, gælder følgende:
Det koster 500,- kr. i indmeldelsesgebyr at skrive sit barn op.
Pengene indbetales på konto 7268 1039508 i Djurslands Bank.
Beløbet modregnes senere i det husstandsgebyr på 5000 kr., som betales i forbindelse med den endelige optagelse.

2. Hvis barnet har, eller har haft søskende på skolen, er der ikke noget indmeldelsesgebyr, eftersom familien allerede tidligere har betalt husstandsgebyret på de 5000 kr.

Bindende tilmelding

Cirka 6 måneder før forventet skolestart vil skolen kontakte dig og bede dig om at bekræfte jeres fortsatte interesse ved at udfylde og indsende en bindende tilmelding.
Vær opmærksom på, at den bindende tilmelding munder ud i en samtale med skolens ledelse, hvorefter både skolen og I som forældre vurderer, om Ugelbølle Friskole er det rigtige tilbud for jeres barn.

Retningslinjer for optagelsesprocedure

 • Eleverne bliver indmeldt i den rækkefølge, vi modtager indmeldelserne med tilhørende betaling.
 • Ugelbølle Friskole optager maksimalt 40 elever pr. årgang.
 • Elever, der har søskende på skolen, har fortrinsret frem for andre indmeldte. Det skal i forbindelse med den bindende tilmelding 4-5 måneder før forventet skolestart bekræftes, at man ønsker at gøre brug af denne ret.
  Fortrinsretten bortfalder, hvis der er en betalingsrestance til skolen.
 • I perioden efter modtagelsen af den bindende tilmelding vil skolen indkalde forældrene til en samtale om barnet og om Ugelbølle Friskole. Forældrene kan efter denne samtale enten vælge at fastholde tilmeldingen eller at trække tilmeldingen tilbage.
  Hvis tilmeldingen trækkes tilbage, tilbagebetales et eventuelt indmeldelsesgebyr ikke.
 • Ugelbølle Friskole har på samme måde ret til at afvise tilmeldingen.
  I så fald refunderes eventuelle indbetalinger til forældrene.

Kontakt skolen på tlf. 25200700 og hør mere om mulighederne for dit barn på Ugelbølle Friskole. Vi er altid klar til at tage imod gæster og fortæller gerne om skolen. Et godt udgangspunkt for en samtale er et møde på skolen, hvor I som forældre både har mulighed for at se skolebygningerne og høre nærmere om, hvordan vi arbejder med skole, børn og læring. Der er aktuelt ledige pladser på alle klassetrin.