Ugelbølle Friskole
Menu  

Indmeldelse i mini SFO


I lighed med de andre skoler i Syddjurs Kommune tilbyder Ugelbølle Friskole mini SFO fra 1. april i det kalenderår, hvor børnene i august begynder i 0. klasse. Hos os arbejder vi med at gøre overgangen fra børnehave til skole både let og lærerig, så børnene rustes til den egentlige skoleopstart. Vi tør godt sætte ambitionerne højt, og læring og sociale kompetencer såvel som leg og udfordrende aktiviteter er i centrum. Har du lyst til at høre mere om vores mini SFO eller vores arbejde med overgangen fra børnehave til skole, så tøv ikke med at kontakte skolen på tlf.: 25200700 eller mail: info@ugelboellefriskole.dk