Ugelbølle Friskole på Djursland er en skole med fokus på et stærkt fagligt og socialt fællesskab og et trygt og inspirerende læringsmiljø for alle børn fra 0.- 6. klasse. Vi er i en stor udvikling og ønsker os en gruppe medarbejdere, der er aktive medspillere i at skærpe skolens profil i forhold til natur og udeliv, bevægelse, musik og kreativitet samt et internationalt udsyn.

Vi søger en inspirerende, engageret lærer, som er en faglig kapacitet og kan indgå i et tæt, konstruktivt samarbejde med de øvrige medarbejdere.

Der er tale om et års vikariat med mulighed for fastansættelse. Tiltrædelse fra den 1. august 2022.

Fagkombinationer

Vi har behov for at få dækket følgende fagkombinationer:

 • Håndværk og design i 5. og 6. klasse
 • Dansk i 4. og 5. klasse
 • Engelsk i 5. klasse
 • Kristendom 5. klasse

Har du andre kompetencer og noget du særligt brænder for at undervise i, hører vi gerne herom i din motiverede ansøgning.

Du kan læse mere om skolen her på hjemmesiden, hvor du blandt andet finder vores værdier, vores certificering til DGI Profilskole og vores Grundlov (LUP).

Lyder det som noget for dig eller én du kender? Eller har du spørgsmål til stillingen? Så er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Jacob Jensen på telefon 2010 4042 og mail jj@ugelboellefriskole.dk.

Om skolen og jobbet

Ugelbølle Friskole sætter børnene i centrum og vægter fællesskabet højt. Vores skole skal kendetegnes ved et højt fagligt niveau, der skabes gennem trygge og inspirerende læringsmiljøer. Vi arbejder med to-lærerprincip til en børnegruppe på mellem 30-40 børn, og undervisningen tilrettelægges ud fra fleksible holddannelser.

Vi prioriterer et tæt samarbejde mellem undervisnings- og fritidsdelen, og flere af vores medarbejdere er ansat i begge afdelinger.

Lærernes arbejdstid er aktuelt sammensat således, at man står til rådighed for mødeaktivitet en eftermiddag om ugen, udover de skemalagte undervisningstimer. Hvis der ikke er planlagt mødeaktivitet, behøver man ikke opholde sig på skolen. Derudover har vi lærermøde hver tredje uge og skolearrangementer henover året, som man skal deltage i. Ellers kan den enkelte fleksibelt tilrettelægge sin forberedelse på eller uden for skolen.

Du brænder for

 • at kunne sætte dit præg på en hverdag med højt til loftet og kort til handling
 • at være en del af et arbejdsmiljø, hvor du kan udfolde og udvikle din faglighed
 • at undervise i læringsmiljøer, der tilgodeser det enkelte barns behov for at være og lære
 • at indgå i et tæt samarbejde med børn, forældre og kolleger

Du vil møde

 • en udfordrende, inspirerende hverdag baseret på samarbejde og høj faglighed
 • 210 forventningsfulde børn på 0.- 6. årgang
 • engagerede og ambitiøse kolleger
 • et velfungerende teamsamarbejde
 • en god sammenhængskraft mellem undervisning og SFO/klub
 • en undervisnings- og fritidsdel med fokus på kreativitet, udeliv og bevægelse
 • et stærkt internationalt udsyn
 • bevægelse og udeskole som et centralt element i hverdagen på vores
  DGI-certificerede skole
 • en struktur, som sikrer retten til det gode børne- og familieliv

Du kan læse mere om skolen her på hjemmesiden, hvor du blandt andet finder vores værdier, vores certificering til DGI Profilskole og vores Grundlov (LUP). Desuden har lokalavisen skrevet en fin artikel om vores seneste store teaterforestilling, som du kan finde her.