Ugelbølle Friskole
Menu  

Udmeldelse


Retningslinier for udmeldelse af et barn, der er elev på Ugelbølle Friskole:

  • Forældre kan udmelde deres barn med 4 ugers varsel til den 1. i en måned.
  • Skolen refunderer ikke et eventuelt husstandsgebyr.
  • Ugelbølle Friskole kan ligeledes vælge at udmelde et barn, hvis det er skolens opfattelse, at Ugelbølle Friskole ikke er det rigtige tilbud til barnet og dets forældre.
  • Hvis Ugelbølle Friskole udmelder barnet inden for de første 6 måneder af barnets skoleophold, tilbagebetaler skolen et eventuelt husstandsgebyr.