Ugelbølle Friskole
Menu  

Sygdom og fravær


Sygdom

I tilfælde af sygdom eller fravær giver forældrene besked til barnets kontaktlærer via forældreintra.

Ferie

Hvis der er tale om en ferieforespørgsel på mere end en enkelt dags fravær ud over de faste ferieperioder, rettes henvendelsen til skolelederen. På Ugelbølle Friskole opfordrer vi til, at ferie generelt afholdes inden for de faste ferier.