Ugelbølle Friskole
Menu  

Fripladstilskud


Skema til ansøgning om friplads

Der er mulighed for at søge om fripladstilskud til såvel skole som SFO.
Skema til ansøgning fås på skolen, og skolen er gerne behjælpelig med at udfylde papirerne.
Vi skal have papirerne senest d. 5. september.

Regler for tilskud

Det er Fordelingssekretariatet, som er ansvarlig for fripladstilskud.
På hjemmesiden www.fordelingssekretariatet.dk kan man under pkt. 3.1.1 læse mere om reglerne for fripladstilskud.

Her fremgår det bl.a., at pengene forventes udbetalt i december.
Ugelbølle Friskole opkræver således skolepenge efter gældende takster fra skoleårets begyndelse, hvorefter et eventuelt fripladstilskud tilbagebetales til forældrene, når pengene modtages fra Fordelingssekretariatet.

Det er den såkaldte fordelingsnøgle (se pkt. 3.1.1), som afgør, om man kan få tilskud.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis man har en indtægt, som efter tabellen omregnes til et behov, der angives som 1,0 (=100%) er der IKKE tale om et fuldt fripladstilskud. Der er således typisk tale om ca. 30% af skolebetalingen alt afhængig af det samlede beløb, som Fordelingssekretariatet har til rådighed.

Kontakt skolens kontor på tlf. 25200700 eller mail: info@ugelboellefriskole.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.