Det kommende skoleår

Vi er i fuld gang med planlægningen af et nyt og spændende skoleår. I den forbindelse har vi fuld gang i fagfordelingen og videreudvikling af skolens profilområder. Vi vil næste år prioritere lidt flere fagdage, som har et særligt fokus på disse fire områder:

  • DGI/Bevægelse
  • Natur/udeskole
  • Musik/teater
  • International udsyn

Vi tror meget på at undervisningen og fagligheden styrkes på fagdage, hvor det normale skema brydes op til fordel for faglig fordybelse, ture ud af skolen, bevægelse i undervisningen og anderledes undervisning. De fire profil områder vil også blive tydeliggjort hen over skoleåret i andre sammenhænge.

Goddag og farvel

Vi har i år sagt farvel til Trine Bach Holst, som har varetaget en stilling som pædagog i både undervisnings – og fritidsdelen. Mads Vinding Jakobsen overtager Trines stilling efter sommerferien. Mads er uddannet pædagog og er liniefagsudannet lærer i matematik. Mads har været på skolen siden januar.

Vi har i dette skoleår også sagt farvel til Rikke Lund. Vi søger netop nu en lærer, der kan overtage mange af de opgaver Rikke har løst på skolen. Læs mere i jobopslaget her.

Vi har netop ansat Kasper Nørkjær Laursen. Kasper er uddannet lærer og vil indgå i undervisningen i mellemtrinnet fra midt september, når han har afsluttet barselsorlov. Kasper har liniefag i matematik, idræt og historie og brænder meget for bevægelse i skolen.

Nyt i indskolingen

Efter sommerferien vil vi styrke vores indskolingsprofil yderligere. Dette betyder, at Mette Johansen fast vil varetage undervisningen i 0. klasse. Derfor går hun ud af teamet omkring kommende 2. klasse. Vi tror meget på, at dette vil være en styrke for vores indskoling. Mette har stor rutine og viden om netop denne aldergruppe, og hun vil dermed kunne sikre den bedst tænkelige skolestart på Ugelbølle Friskole.

Nye elever til skolen

Vi har den seneste tid oplevet stor og positiv interesse for skolen. Vi har i den forbindelse modtaget en ny elev i 3. klasse og en ny elev i 4. klasse.

I næste uge siger vi velkommen til to nye elever i 1. klasse.

I morgen (torsdag) starter endnu en ny elev i skolepraktik i 2. klasse, og der er flere på vej. Det er skønt at opleve den store interesse for skolen.

Vi har stadig optag af elever på alle årgange til det kommende skoleår. Læs mere om indmeldelse her.