Ugelbølle Friskole
Menu  

Indskolingsprofil


På Ugelbølle Friskole har vi en ambition om at sikre en tryg og god skolestart for vores kommende elever, som vi modtager fra de forskellige dagtilbud. Vi har særligt fokus på overgange fra dagtilbud til skole samt tidlig indsats i forhold til sprogstøtte samt pædagogisk, psykologisk indsats.
På Ugelbølle Friskole har vi tidlig skolestart, som vi kalder mini-SFO. Det betyder, at vores kommende 0. klasses elever begynder i mini-SFO d. 1. april.
Når eleverne kommer i 0. klasse er lærerteamet det samme, som følger eleverne videre op gennem skoletiden. Det er et helt nyt tiltag fra dette skoleår, og det adskiller sig fra stort set alle andre skoler på den måde, at vi dermed gør op med det traditionelle system med en børnehaveklasseleder, som kun har børnene i 0. klasse og derefter giver dem videre til et helt nyt lærer- og pædagogteam. Vi gør det på denne måde, fordi vi ønsker sammenhæng og faglig kontinuitet, samtidig med at det skaber tryghed for både børn og voksne og danner grobund for et velfungerende skole-hjem-samarbejde.