Ugelbølle Friskole
Menu  

Fagfordeling


Fag og timer

Et højt fagligt skoletilbud har stor prioritet på skolen, og derfor ligger vi på samtlige årgange over Undervisningsministeriets vejledende timetal. Vi underviser i de traditionelle skolefag, men vi praktiserer også at kombinere fagene i emnedage, fagdage og U-fag for at skabe tid og mulighed for faglig fordybelse.

Engelsk fra 0. klasse

På Ugelbølle Friskole underviser vi desuden i engelsk fra 0. klasse!
Det gør vi, fordi vi tror på, at børnenes motivation og parathed til at lære engelsk sagtens kan kombineres med læseindlæringen i dansk i indskolingen.

Obligatoriske emner

Herudover undervises der i tre obligatoriske emner fra 0. – 6.kl. Disse emner er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag, dvs. inden for de obligatoriske fags timetalsramme. Vi arbejder bl.a. også med dem i emneuger:
Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
Færdselslære
Sundheds – og seksualundervisning og familiekundskab

Hvis du vil vide mere om timefordelingen på de forskellige alderstrin, er du velkommen til at kontakte skolen.