Ugelbølle Friskole er en visionær skole, som vi stadigvæk er i fuld gang med at videreudvikle i forhold til vores profil og faglige tilbud, og vi ønsker en medarbejderstab, som er aktive medspillere i den proces.

Vil du være en del af holdet?

Du brænder for:

 • at kunne sætte dit præg på en pædagogisk hverdag med højt til loftet og kort til handling
 • at være en del af et miljø, hvor du kan udfolde din faglighed
 • at undervise i læringsmiljøer, der tilgodeser det enkelte barns behov for at lære og at være
 • at indgå i et tæt samarbejde med børn, forældre og kolleger

Du vil møde:

 • en udfordrende hverdag baseret på dialog, samarbejde og kvalitet
 • 230 forventningsfulde børn på 0.- 6.årgang
 • engagerede og ambitiøse kolleger
 • et velfungeret og udbygget teamsamarbejde
 • en naturlig og ligeværdig sammenhæng mellem undervisning og SFO/klub
 • en undervisnings- og fritidsdel med fokus på kreativitet, udeliv og bevægelse
 • en skole med fokus på internationalisering
 • en skole, som er DGI-certificeret
 • en hverdagsstruktur, som sikrer retten til det gode børne- og familieliv

Vi søger to inspirerende lærere, som er faglige kapaciteter og som kan indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med de øvrige medarbejdere. Der er tale om en fast stilling og en stilling i en tidsbegrænset periode løbende hele næste skoleår fra d.1/8-2020 – 30/6-2021. Begge stillinger har en ansættelsesgrad, der kan variere fra 80-100% alt afhængig af fagkombinationer og ønsker.

Vi har behov for at få dækket følgende fagkombinationer:

Stilling 1: Matematik, N/T, kristendom i 2. klasse, samt N/T, matematik, Håndværk og design på mellemtrinnet.

Stilling 2: Dansk, engelsk, kristendom, billedkunst og matematik i 1. klasse samt håndværk og design på mellemtrinnet.

Ugelbølle Friskole sætter børnene i centrum og vægter fællesskabet højt. Vores skole skal kendetegnes ved et højt fagligt niveau, der skabes gennem trygge og inspirerende læringsmiljøer. Vi arbejder med to-lærerprincip til en børnegruppe på mellem 30-40 børn og undervisningen tilrettelægges ud fra fleksible holddannelser. Vi vil have en skole, der er børneparat.

Vi prioriterer et tæt samarbejde mellem undervisningsdelen og fritidsdelen i SFO/klub, og flere af vores medarbejdere er ansat i begge afdelinger.

Lærernes arbejdstid er i øjeblikket sammensat på den måde, at der udover de skemalagte undervisningstimer er en eftermiddag om ugen, hvor man står til rådighed for eventuelle teammøder, fagmøder, netværksmøder mm, men hvor man ikke behøver at opholde sig på skolen, hvis der ikke er afsat møder. Derudover er der lærermøde en anden ugedag ca. hver tredje uge samt øvrige skoleaarangementer i løbet af året, som man skal deltage i, men ellers opererer vi ikke med bestemte tidspunkter, hvor man skal være på skolen. Vores holdning er, at den faglige og pædagogiske kvalitet skal være i højsædet, og vi tror på, at vi bedst sikrer den kvalitet ved tillid og fleksibilitet både på børne- og voksenplan. Det kalder vi retten til eget liv!

Har du spørgsmål angående de opslåede stillinger, kan du kontakte konstitueret skoleleder Louise Nørgaard på 71 71 17 09 samt på mail (ln@ugelboellefriskole.dk).

Du kan læse mere om skolen på www.ugelboellefriskole.dk

Ansøgningsfristen er torsdag d. 25/6 2020 kl. 12.00. Der er samtaler mandag d. 29/6 fra kl. 9. Forventet tiltrædelse d. 1/8-2020. Det er vigtigt, at du i ansøgningen skriver, om du er interesseret i stilling nr. 1 eller nr. 2 + den ønskede ansættelsesgrad.

Din ansøgning med bilag sendes elektronisk (i en samlet pdf-fil) til konstitueret skoleleder Louise Nørgaard på følgende mailadresse:

ln@ugelboellefriskole.dk

Ansættelse sker efter overenskomst mellem finansministeriet og lærernes centralorganisation.