Ugelbølle Friskole
Menu  

Vision for Klub og SFO

Vores fælles vision for klub og SFO

At møde hvert enkelt barn ud fra hvad ”det er” og ikke ud fra ”hvad, det kan”. Vi værdsætter selvværd, ved at bekræfte/anerkende individet gennem vores viden om det enkelte barn og gennem vores engagement og handlinger. På den måde skaber vi tryghed og forudsigelighed for den enkelte. Vi lægger vægt på, at børnene i deres hverdag møder et miljø med kreative processer. Derigennem skaber vi rum for selvstændig leg og udvikling. Gennem målrettede og spontane aktiviteter udfordrer vi børnenes trang til at skabe og arbejde med selvstændige udtryk - samt dyrke, styrke og forfine interesser og kompetencer. Vi tilbyder et miljø med plads til nærvær, leg, spontanitet og glæde. Vi vægter traditioner og skaber rum og mulighed for, at børnenes egen kultur bliver anerkendt og kommer til udtryk. I vores dagligdag lægger vi vægt på demokratiske processer. Det gør vi bl.a. gennem organiserede lege og en generel inddragelse af børnene i beslutninger. Vi støtter børnene i at indgå i bæredygtige relationer, og udvikle evnen til at bevare forpligtende venskaber med børn og voksne. Vi lægger vægt på, at børnene har mulighed for at bevæge sig i løbet af dagen - gennem lege og aktiviteter, på ture, samt udendørs aktiviteter på legeplads og udeområder. Vi tager på ture, og vi er en del af Syddjurs Kommunes børnekulturelle arbejde.