Ugelbølle Friskole
Menu  

Værdier/indsatsområder

Det tror vi på

Ugelbølle Friskole sætter børnene i centrum og vægter fællesskabet højt. Vores skole skal kendetegnes ved et højt fagligt niveau, der skabes gennem trygge og inspirerende læringsmiljøer.

Undervisningen tilrettelægges ud fra fleksible holddannelser og aldersintegration. Vi vil have en skole, der er børneparat!

Vores skole skal skabe rammer for kreativitet, oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne får mulighed for at udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder. Målet er at give eleverne kompetence til at tage stilling til og handle i deres eget liv og samfund.

Det er vigtigt at give eleverne et kendskab til og en forståelse for den verden, de indgår i, både lokalt, nationalt og internationalt. Vi ønsker en tryg skole med et vindue ud mod verden.

Skolen har en stærkt engageret forældrekreds og er en central del af et velfungerende lokalsamfund. Skolen skal være samlingspunkt for byen.