Ugelbølle Friskole
Menu  

DGI profilskole

Aktivitet og læring

Ugelbølle Friskole har valgt at blive certificeret som DGI Profilskole. Det gør vi, fordi vi tror på, at fysisk aktivitet og læring hænger tæt sammen. Som DGI Profilskole ønsker vi at gøre idræt, leg og bevægelse til en naturlig del af børns hverdag. Det er Ugelbølle Friskoles ambition løbende at opkvalificere og certificere samtlige skolens medarbejdere, så vi bliver i stand til at mestre en variation af tilgange til undervisning og til målrettede aktiviteter i fritidsdelen. Det ligger i naturlig forlængelse af skolens vision om at veksle mellem de formelle og uformelle læringsrum med den intention at styrke motivationen og det faglige indhold. Som DGI Profilskole vil vi sætte glæden ved at bevæge sig i centrum. Vi ønsker, at de positive oplevelser skal motivere vores elever til også at være mere aktive i fritiden og at medvirke til at bygge et fundament for livslang fysisk aktivitet. Det er vores ambition, at Ugelbølle Friskole som profilskole vil gøre en forskel for skoleelevers sundhed generelt og i forhold til deres kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling. I Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning er det beskrevet således: ”Fysisk aktivitet fremmer læring: - Fysisk aktivitet integreret i undervisningen - ud over idrætsundervisning - fremmer læring. - Læring fremmes bedst, hvis fysisk aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser. - Fysisk aktivitet forbedrer kognition i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed.” Ugelbølle Friskole blev officielt DGI Profilskole i oktober 2015.