Ugelbølle Friskole er en ung friskole, som vi stadigvæk er i fuld gang med at videreudvikle i forhold til vores profil og faglige tilbud, og vi ønsker en medarbejderstab, som er aktive medspillere i den proces.

Vi søger to nye medarbejdere med følgende fagprofil:

Lærer

En inspirerende lærer (barselsvikar), som er en faglig kapacitet, og som kan indgå i et tæt, konstruktivt og ligeværdigt samarbejde med klassens anden lærer. Vi arbejder med tolærerordning til store børnegrupper på 25-40 børn, som efter en pædagogisk vurdering kan opdeles i mindre hold.

Skemaet, der skal dækkes i den resterende del af skoleåret, indeholder dansk, matematik, kristendom og U-fag i 4. klasse samt tysk i 5. og 6. klasse. U-fag er vores betegnelse for håndværk og design samt madkundskab.

Da vi som nævnt har tolærerordning, har vi ikke nødvendigvis en forventning om, at du kan dække hele fagrækken som ”etter”. Det skal forstås sådan, at du i vid udstrækning kommer til at undervise sammen med kolleger, som har linjefag eller bred undervisningserfaring i de givne fag. Du skal dog have den nødvendige faglige ballast til at understøtte undervisningen også i de fag, som ikke er dine primære.

I det kommende skoleår kan der i højere grad blive taget hensyn til dine foretrukne fag og kompetencer i forbindelse med fagfordelingen.

I indeværende skoleår er stillingen på 80%. Hertil kan komme vikartimer eller øvrige opgaver, hvis det skulle have din interesse. I skoleåret 2019/2020 er stillingen på 80-100% efter aftale. Skriv gerne i ansøgningen, hvilken ansættelsesgrad du ønsker.

Barselsvikariatet er med virkning fra 1. april. Det er også en mulighed at begynde d. 23/4 (efter påske). Hvis du på grund af studier eller andet først har mulighed for at tiltræde senere (dog senest 1/8), er du også meget velkommen til at sende en ansøgning.

Vikariatet forventes at vare til 31/5-20.

Pædagog

En initiativrig og fagligt velfunderet pædagog, som skal ansættes i en kombinationsstilling mellem undervisning og fritidsdel.

I undervisningen vil du efter sommerferien indgå i et tæt samarbejde med den af vores nuværende lærere, som også skal undervise 0. klasse, og som bliver den gennemgående person. Det vil være en fordel med erfaring som klassepædagog eller lignende, men det er ingen betingelse.

Vi arbejder med en model, hvor der er to lærere og en pædagog til en børnegruppe på 25-40 børn, som efter en pædagogisk vurdering kan opdeles i mindre hold.

Vi har indført en ny indskolingsprofil, som bevirker, at den primære lærer følger med 0. klasse videre op i skolesystemet. Det gør vi for at skabe en rød tråd både fagligt og socialt i børnenes skoleliv. Det er tanken, at du som klassepædagog også vil indgå i denne model og fortsætter samarbejdet med læreren om den samme gruppe børn.

En af vores kommende elever har diabetes, og du bliver en central person i forhold til at støtte det pågældende barn og være behjælpelig med de målinger mm., der skal laves.

I fritidsdelen i SFO og klub vil du opleve et ambitiøst, pædagogisk tilbud, som er en fuldt integreret del af skolen. Vi arbejder med æstetiske læringsprocesser og tilbyder en lang række målrettede aktiviteter, og vi forventer, at du kan bidrage med lige præcis dine kompetencer i den sammenhæng. Skriv meget gerne, hvordan du ser dig selv i den kontekst, og hvad du kan byde ind med. Der vil også i fritidsdelen være brug for, at du er en del af bemandingen i forhold til barnet med diabetes.

Vores primære ønske er, at du kan træde til allerede d. 1/4. I så fald vil undervisningsdelen de første tre måneder finde sted i mini-SFO, som er vores førskoletilbud til den kommende 0. årgang. Det vil medvirke til at skabe den røde tråd i indskolingsprofilen, som vi prioriterer højt.

Hvis du på grund af studier eller andet først har mulighed for at tiltræde senere (dog senest 1/8), er du også meget velkommen til at sende en ansøgning.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling.

For begge stillinger gælder det, at vi er meget opsatte på at sætte det helt rigtige hold, og vi er fleksible i forhold til at skabe den bedst mulige skole for både børn og medarbejdere. Fortæl os, hvad du kan, og hvad du ønsker!

Som friskole har vi frihed til at inddrage de positive elementer fra skolereformen og til at udelukke de dele, vi ikke er begejstrede for – og det har vi gjort! Vi har kombineret vores høje undervisningstimetal med en yderligere styrkelse af vores meget populære fritidstilbud i SFO og klub, som samtlige børn på skolen benytter.

Lærernes arbejdstid er i øjeblikket sammensat på den måde, at der udover de skemalagte undervisningstimer er lærermøde ca. hver tredje mandag. Desuden er der en eftermiddag, hvor man står til rådighed for eventuelle teammøder, fagmøder, netværksmøder mm., men hvor man ikke behøver at opholde sig på skolen, hvis der ikke er afsat møder. Der er naturligvis øvrige skolearrangementer i løbet af året, som man skal deltage i, men ellers opererer vi ikke med bestemte tidspunkter, hvor man skal være på skolen. Vores holdning er, at den faglige og pædagogiske kvalitet skal være i højsædet, og vi tror på, at vi bedst sikrer den kvalitet ved tillid og fleksibilitet både på børne- og voksenplan. Det kalder vi retten til eget liv!

Har du spørgsmål angående de opslåede stillinger, kan du kontakte skoleleder Michael Kjær på tlf. 25 200 700 (mk@ugelboellefriskole.dk) eller leder af fritidsdelen, Inge Sølvsten, på tlf. 71 71 17 01 (is@ugelboellefriskole.dk).

Du kan læse mere om skolen på www.ugelboellefriskole.dk

Ansøgningsfristen er for begge stillinger torsdag d. 14. februar kl. 12.00. Der er samtaler torsdag d. 21. februar fra kl. 12. Forventet tiltrædelse fremgår af de to stillingsbeskrivelser.

Din ansøgning med bilag sendes elektronisk i én samlet fil til skoleleder Michael Kjær på følgende mailadresse:

info@ugelboellefriskole.dk

Læreransættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Pædagogansættelsen sker i henhold til aftale mellem BUPL og Danmarks Private Skoler for det pædagogiske personale ved frie grundskoler.