Ugelbølle Friskole
Menu  

Støt den nye multibane i Ugelbølle


Vi mangler en multibane i Ugelbølle, hvor unge som ældre borgere kan mødes til sportslige udfoldelser. Multibanen vil blive benyttet af Ugelbølle Friskole i skoletiden men vil også kunne benyttes af øvrige borgere i landsbyen. Multibanen skal fungere som et socialt samlingssted, hvor der er mulighed for både at være aktiv og “hænge ud” med vennerne i fritiden.

Hvad kan en multibane gøre for vores skole?

Skolen vil, med multibanen, være med til at skabe sammenhæng mellem skoleliv og fritidsliv. Multibanen vil endvidere forbedre skolens muligheder for, at motion og bevægelse bliver en mere integreret del af hverdagen. Skolen har en gymnastiksal men kun begrænsede udendørsfaciliteter. Multibanen skal forbedre skolens kvalitet i idrætsundervisningen udendørs og give mulighed for øget undervisningsdifferentiering. Det vil således blive nemmere for skolen at leve op til de nye krav i skolereformen og dermed tilbyde børnene den bedst mulige undervisning.

Etableringen af en multibane i Ugelbølle vil være et håndgribeligt udtryk for en positiv og stor grad af lokal opbakning, med udnyttelse af stærke frivillige ressourcer. Isoleret set vil en ny multibane give et længe ønsket løft i kvaliteten af de fritidsfaciliteter, landsbyens borgere har til rådighed.

Budgettet for etableringen af multibanen er 495.000 kr. Der er indhentet tilbud hos 3 forskellige leverandører, og prisen inkluderer det forberedende jordarbejde. Prisen forudsætter frivillig arbejdskraft til etableringen af banen.

Kroner og øre

Støtteforeningen har pt. indsamlet ca. 260.000 kr. til projektet. Alle midler er doneret til multibanen.
Skolen finansierer 60.000 kr. Det er vores håb, at vi kan indsamle de sidste 175.000 kr. vha. donationer, således at vi kan igangsætte etableringen af multibanen.

Hvis alle 192 familier med børn på skolen donerer 500 kr., har vi allerede 96.000 kr. i donationer. De resterende 79.000 kr. håber vi at kunne hente i firma donationer, donationer fra beboere i Ugelbølle uden børn på Friskolen og andre personer med interesse i, at byen får en multibane.

Du kan læse mere ved at klikke her, eller du kan overføre et beløb nu på MobilPay 26 21 91 93.
Firma donationer gives ved at udfylde formularen nedenstående eller ved at kontakte én af kontaktpersonerne:

Lone J. Lindquist
Tlf.: 20 87 90 60
E-mail: lone@jagerlindquist.com
Nikolaj T. Mortensen
Tlf.: 20 88 76 01
E-mail: ntm@ltm.dk

Jeg ønsker at blive kontaktet i forbindelse med en donation


Tak til firmasponsorerne