Ugelbølle Friskole
Menu  

Ringetider


1. lektion: 8.00-8.20 (læsebånd)
2. lektion: 8.20-9.05
3. lektion: 9.10-10.00 (inkl. morgensamling)

4. lektion: 10.30-11.15
5. lektion: 11.15-12.00 (inkl. madpakker)

6. lektion: 12.30-13.15
7. lektion: 13.15-14.00
8. lektion: 14.00-14.45

Morgensamling er fælles for alle elever og afholdes på den store trappe midt i skolen. I morgensamlingen tages aktuelle emner op, der synges sange, gives meddelelser osv. Med jævne mellemrum er morgensamlingen også ramme for lidt mere specielle arrangementer som eks. en mini-koncert eller en klasse, der præsenterer noget for de andre børn på skolen.

SFO og klub åbner kl. 6.30 og lukker kl. 17.00 (fredag dog kl. 16.00).